Energi

Opec ute med ny månedsrapport

Khalid Al-Falih, oljeminister i Saudi-Arabia per 1/12 2017. Foto: AP Photo/Ronald Zak.

Khalid Al-Falih, oljeminister i Saudi-Arabia per 1/12 2017. Foto: AP Photo/Ronald Zak.

Artikkel av: Martine Holøien
13. juni 2019 - 13.37

Opec er ute med sin månedsrapport for juni. Her går det frem at Opec venter at verdens oljeetterspørsel vil være på 99,87 millioner fat per dag i 2019, mot tidligere anslag på 99,94 millioner fat per dag.

Opec anslår at den gjennomsnittlige råoljeproduksjonen for de 14 Opec-landene var 29,876 millioner fat per dag i mai 2019, mot 30,111 millioner fat per dag måneden før.

Det ventes nå et tilbud av olje utenfor Opec på 64,51 millioner fat per dag i 2019, mot tidligere anslag på 64,52 millioner fat per dag.

Det ventes at tilbudet av olje utenfor Opec vil stige med 2,14 millioner fat per dag fra 2018 til 2019, sammenlignet med et anslag på 2,14 millioner fat per dag i forrige rapport.