Jobb & karriere

Én av ti jobber på søndager

I 2016 jobbet 10 prosent av ansatte i norske bedrifter regelmessig på søndager. Andelen som jobber på søndager har vært stabil de siste ti årene.

ny_pc_jobb

ny_pc_jobb

Artikkel av: NTB
20. februar 2017 - 11.31

I praksis vil dette si at de ansatte jobbet to søndager i løpet av en periode på fire uker, viser tallene fra Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse.

I tillegg jobbet 15 prosent av arbeidstakerne på søndager av og til. Andelen som jobber søndager enten regelmessig eller av og til har vært stabil rundt 25 prosent de siste ti årene.

Blant dem som jobber regelmessig utenom vanlig arbeidstid på dagtid, er det mest utbredt å jobbe lørdager og deretter på kvelden. Deretter følger søndager, og til slutt nattarbeid.

I 2016 jobbet 1.665 000 ansatte i hovedsak innenfor tidsrommet mandag-fredag klokka 06–18. Rundt 32 prosent, nesten 800.000 ansatte, hadde sin hovedjobb utenom ordinær arbeidstid. Det er skiftarbeid og turnus som er de mest vanlige arbeidsformene utenom dagtid.

Det er innen varehandel, overnatting og serveringsvirksomhet det er mest vanlig å jobbe utenom vanlig dagtid, viser tallene fra SSB.

(©NTB)