Jobb & karriere

Dette er nøkkelen til motivasjon på jobb

Følelsen av å gjøre en god jobb er den viktigste motivasjonsfaktoren for norske arbeidstagere, viser en ny undersøkelse. 

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Karen Thue
18. september 2017 - 10.00

En stor andel arbeidstagere i Norge opplever at de har autonomi i jobben, viser en ny undersøkelse. Over halvparten (65 prosent) av de spurte, hevder at de selv i svært stor grad eller i noen grad tar initiativ til å gjøre arbeidshverdagen mer interessant og effektiv.

Det er Norstat som har intervjuet 2500 personer på vegne av Stamina, og deres årlige Jobbhelseundersøkelse.   

- Andelen som tar grep om egen arbeidshverdag i Norge er høy, sier organisasjonspsykolog Audun B. Petersen i Stamina Census.

Han leser resultatet som et tegn på at arbeidstakere flest er gode til å ta eierskap til arbeidsoppgavene de har. Samtidig understreker han at dette ikke bare er arbeidstakers ansvar. Det handler om at en organisasjon må la ansatte få en viss frihet.

Smart å utvikle seg med medarbeiderne

Andelen som tar initiativ stiger med utdannelse og inntekt. Høy utdannelse gir som regel en mer fleksibel arbeidssituasjon. Men Petersen mener at også standardiserte oppgaver kan løses fleksibelt. For eksempel vil et callsenter kunne effektivisere over tid om ledelsen legger opp til erfaringsutveksling.  

- I mange arbeidsmiljøer går mye erfaring og smart tilnærming tapt fordi ansatte ikke får mulighet til å diskutere erfaringer, jobbopplevelser og løsninger, sier han.

Smarte organisasjoner har evnen til å «catch people doing something right» og utvikle seg deretter, istedenfor å detaljstyre. 

- Frihet til å styre påvirker engasjement positivt. Men rammer må være tilstede. De aller fleste har behov for rammer slik at de vet hva som forventes av dem, understreker Petersen.

Motiverende arbeidsglede         

Gleden over å gjøre en god jobb oppgis som den viktigste indre motivasjonsfaktoren i folks arbeidshverdag.

Det å gjøre en god jobb er omtrent like motiverende for kvinner som for menn, mens for eksempel tilhørighet oppleves som en viktig motivasjonsfaktor av langt flere kvinner enn menn. Nedbrytning på alder viser også at arbeidsglede er den viktigste indre motivasjonsfaktoren uavhengig av alder.

Tilrettelegg for en meningsfull arbeidshverdag

Motivasjon og engasjement kommer som resultat av noe. Derfor er det mer hensiktsmessig å legge vekt på at arbeidstakeren opplever at arbeidsoppgavene er meningsfulle og at vedkommende har ressurser (rammebetingelser til å løse oppgavene på en god måte) fremfor jobbe for å utløse engasjement i seg selv.

- Å etterlyse engasjement hos en medarbeider vil neppe utløse verken indre motivasjon eller resultater, avslutter Petersen.

Dette er viktig for vår indre motivasjon i følge undersøkelsen

  • Å være der for mine gode kolleger 23 %
  • Å lære 23 %
  • Gleden ved å gjøre en god jobb 64 %
  • Å bidra med verdifull innsats for virksomheten 38 %
  • Å bidra med verdifull innsats for samfunnet 27 %
  • Interessante utfordringer 47 %
  • Tilhørighet og å være del av et fellesskap 41 %
  • Å nå mine mål 14 %