Jobb & karriere

- Oljefunn har gitt fornyet optimisme

Det er ventet oppbemanning i seks av ni sektorer, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. 

Maalfrid Brath - Foto: Manpower

Maalfrid Brath - Foto: Manpower

Artikkel av: Karen Thue
14. september 2017 - 11.20

– Våre undersøkelser indikerer at det norske arbeidsmarkedet fortsatt er på vei i riktig retning, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath, i en pressemelding.

Ifølge selskapets ferske arbeidsmarkedsbarometer venter norske arbeidsgivere sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +4% i fjerde kvartal 2017. Konsernsjefen ser en nøktern optimisme i det norske arbeidsmarkedet. 

– Vi har sett en positiv utvikling gjennom de siste målingene. Nå ser vi at stemningen er litt mer avventende enn i forrige kvartal, men hovedtrenden er fortsatt positiv, og kurven peker oppover, sier Brath.

Stor-Oslo skyter fart igjen

Arbeidsgivere i hovedstadsområdet øker bemanningsplanene. Sesongjusterte netto bemanningsutsikter i Stor-Oslo er på +7%, en økning på 5 prosentpoeng både når vi sammenligner med forrige kvartal og samme tid i fjor. Det er de sterkeste utsiktene i regionen på over to år.

– De siste par månedene har vi sett økt etterspørsel etter fagutdannet arbeidskraft og konsulenter fra selskaper i hele Osloregionen. Det gir nå utslag i økte bemanningsutsikter for fjerde kvartal, sier Maalfrid Brath. 

Midt-Norge bevarer posisjonen som Norges mest optimistiske region. Arbeidsgivere venter netto bemanningsutsikter på +8%, en økning på 6 prosentpoeng siden samme tid i fjor. Samtidig rapporterer arbeidsgivere i Sør-Vest de svakeste utsiktene fra regionen på over tre år. Der er sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +2%, en reduksjon på hele 9 prosentpoeng sammenlignet med samme tid i fjor.

Ny boom i olje og gass

Av de ni sektorene i arbeidsmarkedsbarometeret, er utsiktene sterkest innenfor olje og gass. Bransjen indikerer netto bemanningsutsikter på +8% for 4Q 2017. Etter at oljeprisen virker å ha stabilisert seg rundt 50 dollar per fat, har bemanningsutsiktene i sektoren økt med 10 prosentpoeng både siden forrige kvartal og siden samme tid i fjor.

– Økt leteaktivitet og flere nye oljefunn har gitt fornyet optimisme til arbeidsgivere i sektoren. Dette er kjærkomne nyheter for et stort antall faglærte arbeidere over hele landet, sier Brath.

Arbeidsgivere innenfor Bygg- og anlegg, Bank og finans og Industri melder alle om positive bemanningsutsikter, på henholdsvis +8%, +7% og +5%. Industrisektorens bemanningsutsikter har nå steget jevnt fem kvartaler på rad.

I Transport og logistikk-sektoren rapporterer arbeidsgivere sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +4% neste kvartal. Det er en økning på 4 prosentpoeng siden forrige kvartal og 1 prosentpoeng sterkere enn samme tid i fjor.

Mellomstore bedrifter vil øke

Selskaper med 50-100 og 100-250 ansatte melder har størst planer om bemanningsøkning neste kvartal, med netto bemanningsutsikter på henholdsvis +8% og +10%. Både de aller minste selskapene og de aller største selskapene i arbeidsmarkedsbarometeret er mer forsiktige i sine anslag, med sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +3%.

– Det er mange arbeidsgivere i segmentet 50-250 ansatte som har ventet på det rette tidspunktet for å bemanne opp. Nå som økonomien viser tegn til bedring, ser vi også en positiv utvikling i bemanningsplanene deres, sier Brath.