Jobb & karriere

114.000 er uten jobb

Arbeidsledigheten faller.

AP Photo

AP Photo

Artikkel av: Øystein Byberg
26. oktober 2017 - 08.02

Justert for sesongvariasjoner var det 114 000 arbeidsledige i august (AKU-ledigheten). Det utgjorde 4,1 prosent av arbeidsstyrken, ned 6.000 personer (0,2 prosentpoeng) fra mai, melder SSB.

Det dreier seg om et snitttall for perioden juli-september.

Det siste året har ledigheten falt med 23.000 personer, tilsvarende 0,8 prosentpoeng. Nedgangen kom blant de over 24 år. 

Tall over strømmer i arbeidsmarkedet viser at nedgangen i ledighet det siste året først og fremst skyldes at flere ledige har gått ut av arbeidsstyrken, og ikke at flere har fått seg arbeid.

På ett år har prosentandelen personer (15-74 år) i arbeidsstyrken falt med 1,1 prosentpoeng. Da det har vært en økning i befolkningen, har prosentandelen sysselsatte gått ned med 0,5 prosentpoeng det siste året.

Ifølge AKU-tallene fra SSB gikk det sesongjusterte antallet sysselsatte ned 1.000 personer fra mai til august.

DNB Markets' vurdering

DNB-økonom Kyrre Aamdal skriver i en oppdatering at AKU falt noe videre nedover, mot konsensusanslag på uendret.

«Sysselsettingen viste sist gang tegn til å ta seg opp, men dette ble reversert nå. Dagens tall er også tallene for tredje kvartal, og sysselsettingen er dermed i praksis uendret fra andre kvartal og marginalt opp fra første kvartal. AKU har over tid vist et noe svakere arbeidsmarked en den registrerte ledigheten og sysselsettingstallene fra nasjonalregnskapet. Både registrert ledighet og AKU gir imidlertid inntrykk av at ledigheten har passert toppen og at arbeidsmarkedet bedres gradvis. Dagens tall endrer trolig ikke Norges Banks vurdering av arbeidsmarkedet, som venter at ledigheten skal avta videre fremover», skriver Aamdal.

68.900 helt ledige på NAV

Ifølge ikke-sesongjusterte tall var 68.900 personer registrert som helt ledige hos NAV i september, 9.600 færre enn i september i fjor.

NAV-ledigheten var da på 2,5 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 2,8 prosent i september i fjor.

I alt 86.400 personer var registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten). Det er 9.300 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken - ned fra 3,5 prosent i fjor.

Les om forskjellen på AKU-tallene og NAV-tallene