An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Jobb & karriere

- Nesten 3.000 studenter er blitt sextrakassert

En undersøkelse foretatt av Universitetet i Agder viser at nesten 3.000 studenter innen høyere utdanning er blitt sextrakassert av ansatte ved skolene.

Artikkel av: NTB
17. november 2017 - 21.43
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

I undersøkelsen, som er foretatt blant studenter ved tre universiteter og to høyskoler, svarer rundt 1 prosent at de er blitt utsatt for sextrakassering av ansatte ved undervisningsstedene. Det tilsvarer i underkant av 3.000 studenter på landsbasis, ifølge NRK.

I tillegg svarer 8 prosent av de spurte at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra medstudenter.

– Disse tallene er helt uakseptable, sier rektor Frank Reichert ved Universitetet i Agder.

Han har tatt opp resultatet i Universitets- og høgskolerådet, som nå etterlyser en nasjonal handlingsplan for å kunne forebygge slike hendelser.

– Vanskelig

Avisa Klassekampen skrev fredag om en undersøkelse ved Universitetet i Oslo (UiO) som avdekker at flere kvinnelige ansatte skal ha sluttet ved Det juridiske fakultetet på grunn av sextrakassering.

Dekan Dag Michalsen sa da til avisen at ledelsen ikke ville komme til å kartlegge omfanget av seksuell trakassering. Han mente det ville være vanskelig å gjøre undersøkelser så langt tilbake i tid, og at undersøkelsen – som ikke er publisert – ikke ga noen opplysninger om når dette skulle ha skjedd.

Arbeidsgruppe

Til nettavisen Khrono – som først omtalte undersøkelsen – sier imidlertid UiO-rektor Svein Stølen at de likevel vil prøve å kartlegge omfanget av slik seksuell trakassering.

– Jeg må bare innrømme at historiene som nå kommer fram, og ikke minst omfanget av seksuell trakassering, ryster meg, og jeg forstår at også hos oss må det være store mørketall, sier Stølen.

Han har derfor bestemt at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal jobbe med konkrete tiltak for å forebygge trakassering, men som også skal prøve å kartlegge omfanget.

(©NTB)

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.