Jobb & karriere

Arbeidstidsavtalen for skolen forlenges

KS og lærerorganisasjonene er enige om å forlenge arbeidstidsavtalen for undervisningspersonell til utgangen av 2019.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
5. desember 2017 - 06.03

Partene startet forhandlingene 19. november og ble enige mandag ettermiddag.

– Alle partene ønsker en god skole for våre elever og har stilt ulike krav og gitt tilbud for å oppnå gode rammer for elevenes læring. Det er vist vilje til god dialog i forhandlingene, men denne gangen var avstanden for stor til at det var mulig å gjøre endringer i avtalen, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø.

KS ble enige med Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet, Delta og Norsk Lektorlag.

– En forlengelse av avtalen gjør det mulig å jobbe videre både lokalt og sentralt med å utvikle skolen til det beste for elevene. Som på andre områder i norsk arbeidsliv er det også i skolen behov for en god kultur for å møte framtidas utfordringer. Mye av dette arbeidet er allerede godt i gang sier Gangsø.

(©NTB)