An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Jobb & karriere

Derfor tjener kvinner mindre enn menn

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer

Sykepleier - Foto - Scanpix

Sykepleier - Foto - Scanpix

Artikkel av: NTB
5. desember 2017 - 08.33

I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. Forskjellene er størst for heltidsansatte og for dem med høyere utdanning.

– Vi kan i stor grad forklare lønnsforskjellene med at mange kvinner velger jobber i lavt betalte yrker, mens menn foretrekker yrker med et høyere lønnsnivå, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en artikkel publisert tirsdag.

Lønnsveksten har imidlertid vært litt større for kvinner enn for menn gjennom stort sett hele 2000-tallet. Kvinners andel av menns lønn har økt fra 83,5 prosent i 2000 til 86,1 prosent i 2016.

Kvinnene har for alvor gjort sitt inntog på høgskoler og universiteter, og det er nå flere kvinner enn menn som fullfører høyere utdanning. Dette har bidratt til at lønnsforskjellen samlet sett har blitt mindre. Men for gruppen med høyere utdanning isolert sett har ikke lønnsforskjellen endret seg særlig gjennom 2000-tallet. Dette skyldes først og fremst ulikhet i valg av utdanningsretning og senere yrke, ifølge SSB.

Seks av ti ledere er menn, mens kvinnene helt klart dominerer i salgs- og serviceyrker. Kvinner er i flertall også i akademiske yrker, men de tjener nesten 20 prosent mindre enn menn i denne yrkesgruppa. Mye av forklaringen på dette ligger i at kvinner og menn utfører ulikt arbeid innenfor ulike typer virksomheter og sektorer. Lønnsforskjellene er relativt små i kommunal sektor og tilsvarende store i privat sektor.

SSB sier samtidig at det ikke er mulig å forklare hele lønnsforskjellen ut fra utdanning, yrke, alder eller arbeidstid. Konklusjonen fra SSB er at det er andre faktorer de ikke har opplysninger om i lønnsstatistikken, som kan bety noe for lønnsforskjellene.

(©NTB)