Jobb & karriere

- Norske kvinner må jobbe mer

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener norske kvinner må jobbe mer.

Kristin Skogen Lund - Foto: NTB Scanpix

Kristin Skogen Lund - Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
9. januar 2018 - 08.04

- Norske kvinner må jobbe mer. Flere kvinner må i heltidsjobb hvis vi skal klare å opprettholde de gode velferdsordningene våre i fremtiden, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund, ifølge DN.

Hun er ifølge avisen provosert over at det norske arbeidsmarkedet fortsatt er svært kjønnsdelt. Blant annet at menn i større grad har lederyrker enn kvinner. At menn er overrepresentert i privat sektor, mens majoriteten av kvinner velger offentlig sektor.

Kvinner jobber også i langt større grad deltid. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobber 36,8 prosent av alle yrkesaktive kvinner deltid, mot 12,5 prosent av alle yrkesaktive menn.

Skogen Lund - som er positiv til au pair-ordningen - mener ifølge DN travle karrierekvinner i for stor grad møter kritikk og fordømmelse hos andre kvinner når de sliter med å få tiden til å strekke til.

- Jeg tror at vi kvinner noen ganger påminnes om at vi er hverandres strengeste kritikere, sier Lund til avisen.