An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Jobb & karriere

Hvor fort er det mulig å lære et nytt språk?

Mange av oss har kanskje kjent på en følelse av frustrasjon i en språklæringsprosess, hvor lang tid tar det, egentlig?

Foto: Isa Fernandez Fernandez / Shutterstock / NTB scanpix.

Foto: Isa Fernandez Fernandez / Shutterstock / NTB scanpix.

Artikkel av: Martine Holøien
30. juli 2018 - 13.05

Jim Cummins, professor emeritus ved Universitetet i Toronto, har vært sentral i forskningen om hvor lang tid det tar å lære et språk. Han anslår at det tar 1-3 år å lære seg «Basic Interpersonal Communicative Skills(BICS)», eller grunnleggende, mellommenneskelige kommunikative egenskaper, gitt at det øves nok, skriver forskning.no.

Et nytt språk på akademisk nivå krever derimot 5-7 år eller mer, anslår Cummins.

Ifølge Bente Ailin Svendsen, professor i norsk som andrespråk og nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo, kan polyglotter ofte lære seg deler av et språk veldig fort, for eksempel som forberedelse til ferie. Men mer vanlig er det nok at man har litt anlegg for å lære språk, såkalt språkøre, skriver nettstedet.

- Det beste er å lære slik som barn lærer språk, å «bo i språket». Skal du lære italiensk, er det bedre å være i Italia, sier Hanne Gram Simonsen, professor i lingvistikk ved Universitetet i Oslo, til forskning.no.

Simonsen forteller videre at jo yngre du er, jo bedre. I tillegg ser det ut som at de som allerede kan flere språk har lettere for å lære seg nye språk, og det kan skyldes at man har blitt vant til en viss tenkemåte. Kanskje har man lettere for å trekke paralleller og se likheter mellom ulike språk. Avstanden mellom morsmålet ditt og det andre språket er også en faktor.

- I en innlæringsperiode kan et av språkene du allerede kan, komme i veien. Er du for eksempel god i fransk, og skal lære italiensk, kan det oppstå noen problemer i starten. Men du får også mye gratis, da det er mange likheter mellom disse språkene, sier Simonsen til forksning.no.

Et tips fra henne er å gå i barndommen og for eksempel se på barne-tv, der det brukes enklere språk. 

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.