Jobb & karriere

54.000 flere arbeidsforhold på ett år

Siden andre kvartal i fjor er det opprettet over 307.000 nye arbeidsforhold, mens 253.000 arbeidsforhold forsvant. Det gir en nettovekst på 1,9 prosent.

Foto: Olivier Le Moal / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: Olivier Le Moal / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: NTB
15. august 2018 - 09.54

Nettoøkningen på 54.000 arbeidsforhold fram til slutten av andre kvartal i år kommer fram i nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Den prosentvise økningen er større blant menn enn blant kvinner – 2,3 prosent mot 1,5 prosent.

I andre kvartal i år var det i underkant av 2,6 millioner lønnsmottakere, en økning på 1,7 prosent. Også her var økningen større blant menn enn blant kvinner, henholdsvis 2,1 og 1,2 prosent.

Den gjennomsnittlige avtalte månedslønnen – regnet om til heltidsekvivalenter – økte med 2,5 prosent fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år. For kvinner var lønnsveksten på 2,8 prosent, mens mennenes lønninger økte med 2,3 prosent. Ifølge SSB skyldes denne forskjellen at veksten i arbeidsforhold blant menn under 25 år var større enn blant kvinner i samme aldersgruppe. Ettersom de yngste arbeidstakerne har lavere gjennomsnittslønn, bidrar dette til lavere lønnsvekst for menn sett under ett.

(©NTB)