Jobb & karriere

Forskere: Mange skoler er ikke klar for de yngste elevene

Barn lærer mye gjennom lek i førskolealder. Forskere ved Oslo Met mener mye av leken kan forsvinne fra læringen når de begynner på skolen. 

Foto: Jan Haas / NTB scanpix

Foto: Jan Haas / NTB scanpix

Artikkel av: NTB
20. august 2018 - 05.39

Skoleforskerne Eva Michaelsen og Kirsten Palm ved Oslo Met lanserte nylig en bok om begynneropplæringen, som er de første årene på barneskolen. De mener mange norske skoler ikke er klare for 5- og 6-åringene nå ved skolestart og at det blir for mye stillesitting. Palm sier til Aftenposten at hun mener lekens plass er svekket i skolen etter reform 97, og at mange av intensjonene er blitt borte på veien.

– Det er et for sterkt fokus på høyt læringstrykk veldig raskt. Da opplever ikke lærerne at de har rom til å jobbe med lekbaserte metoder, sier Palm.

Forskerne har basert funnene sine på kvalitative metoder og hyppig kontakt med grunnskolesektoren gjennom lærerutdanningen.

– Det er behov for mer forskning om de yngste elevene i skolen, ikke minst nå som dette er blitt et satsingsområde for oss i lærerutdanningen, sier Palm.

I Stortingsmeldingen fra 2016-2017 om tidlig innsats når det gjelder skole nevnes ikke ordet «lek».

(©NTB)