Jobb & karriere

14 hoppet fra D til A på bachelor etter klage

69 studenter ved Universitetet i Oslo opplevde få oppjustert karakteren på bacheloroppgaven helt til en A etter å ha klaget på en C eller D i fjor.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix.

Artikkel av: NTB
17. oktober 2018 - 06.15

Høsten 2017 var det åtte studenter og våren 2018 var det seks studenter som gikk opp fra karakteren D til A etter å ha klaget på karakteren de fikk på bacheloroppgaven sin ved UiO.

Blant dem som klaget over å ha fått en C, var det til sammen 55 som fikk karakteren A etter ny vurdering, ifølge Universitas , som skriver at en stor andel av studentene var fra Psykologisk Institutt (PSI).

Studenter ved PSI sier til studentavisa at de opplever karaktersettingen på instituttet som tilfeldig, og flere av dem som fikk karakteren sin oppjustert to eller tre karakterer, har problemer med å skjønne hvorfor.

–⁠ Vi er klar over at det er noen veldig uheldige utfall, det er veldig dumt. Det er et problem på alle norske utdanningsinstitusjoner, sier Bjørnar Hjulstad, administrativ studieleder ved PSI.

Situasjonen har ført til at det fra høsten av innføres sensorveiledning i alle fag. I tillegg åpnes det for en tredje sensurrunde om spriket mellom eksamen og klage er to karakterer eller mer.

–⁠ Vi som alle andre synes dette er leit, og vi gjør det universitetet og Kunnskapsdepartementet ber oss om å gjøre, sier Hjulstad.

(©NTB)