Jobb & karriere

Riksrevisjonen reagerer på lederlønninger i staten

Lønningene til mange styremedlemmer og ledere i statlige selskaper har økt betydelig mer enn lønnsveksten ellers i samfunnet.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Artikkel av: NTB
6. november 2018 - 13.15

Det går fram av en gjennomgang Riksrevisjonen har gjort av 45 statlige selskaper. Godtgjørelsen til 27 av styrene og 24 av lederne har økt vesentlig mer enn den generelle lønnsveksten, som i gjennomsnitt var på 2,5 prosent i perioden som er undersøkt.

Ni styreledere hadde en lønnsvekst på over 10 prosent mellom 2015-2017, mens sju daglige ledere fikk mellom 20 og 40 prosent mer i lønn i perioden 2014–2017. Tre av lederne med størst vekst i fastlønn har også hatt bonus.

– Dette er i mange tilfeller langt over det moderate nivået som regjeringen har gitt signaler om. Godtgjørelsene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Han påpeker at flere selskaper gir for lite informasjon om kostnader til styrer og daglig ledere i årsregnskapene.

– Dette er kritikkverdig, sier Foss.

Gjennomgangen viser også at det er blitt mer vanlig med såkalt styreansvarsforsikring i de statlige selskapene, noe som øker kostnadene til styrene. Forsikringen dekker styremedlemmer som ifølge loven kan bli holdt personlig ansvarlig for økonomiske tap som følger av kritikkverdige eller uaktsomme handlinger.

Riksrevisjonen mener departementene bør vurdere om forsikringene skal ansees som en del av styrets samlede godtgjørelse.

(©NTB)