Jobb & karriere

Analytikere

Publisert: 17.08.2018
Søknadsfrist: 11. september 2018

 Investinor AS er med NOK 4,2 mrd under forvaltning det største venture capital-fondet med fokus på Norge. Med bred sektor- og faseeksponering har Investinor

en sentral posisjon i det norske kapitalmarkedet. Vi skaper avkastning og bidrar til økt verdiskapning gjennom å utøve aktivt eierskap i norske vekstselskaper med

internasjonale ambisjoner. Investinor har et høyt aktivitetsnivå, oga har gjennomført 31 transaksjoner og 1 børsnotering hittil i 2018. Investinor har i dag 18 ansatte,

55 porteføljeselskaper, og er lokalisert i Trondheim. Investinor er eiet av den norske stat. Nærmere informasjon finner du på www.investinor.no

INVESTINOR SØKER ANALYTIKERE

TIL VÅRT INVESTERINGSTEAM

Investinor søker personer som har opparbeidet erfaring fra ledende, internasjonalt orienterte selskaper innen områder som venture capital/private equity/

consulting/ M&A/investment banking, og som ønsker å kapitalisere på denne erfaringen som aktiv eier og investor. Investinors analytikere inngår som en integrert

del av våre investeringssteam, og får eksponering til hele verdikjeden fra kjøp, gjennom utvikling over flere år og til realisering.

Som analytiker er du ansvarlig for å utarbeide beslutningsunderlag knyttet til investeringsvirksomheten, eksempelvis markedsanalyser, selskapsvurderinger/

due diligence, verdsettelser, vurdering av transaksjonsstrukturer, forhandlingsforberedelser, salgsalternativer m.m. Analytikere er også ansvarlig for den løpende

rapporteringen på porteføljeselskaper. Rollen vil naturlig gi eksponering til styrearbeid i porteføljen og har en attraktiv karriereprogresjon i investeringsteamet.

Stillingen forutsetter sterke akademiske resultater fra ledende utdanningsinstitusjon, gjerne i utlandet. Mastergrad er foretrukket, men ikke et absolutt krav.

Kandidaten har typisk minimum to års erfaring, med noe eksponering til transaksjonsprosesser. Arbeidserfaring i utlandet og generell internasjonal eksponering

vil vektlegges. Mer erfarne kandidater vil også bli vurdert til en senior analytiker-stilling. Kvinner oppfordres til å søke.

Arbeidssted vil være ved selskapets kontor i Trondheim, men reisevirksomhet må påregnes.

Søknader sendes til katrin.haram@investinor.no. Spørsmål kan rettes til investeringsdirektør Roar Husby på email roar.husby@investinor.no,

eller til senior investeringsanalytiker Patrick Kartevoll på email patrick.kartevoll@investinor.no.

Søknadsfrist 11. september 2018. Alle henvendelser behandles konfidensielt.