Jobb & karriere
Dette produktet har ingen tilknytning til redaksjonene i Hegnar Media.
Hegnar Agenda
Annonsørinnhold

Vi ønsker de beste – uansett kjønn

Til tross for det har vært et klart flertall av kvinnelige jusstudenter de siste 20 årene, er kvinner fremdeles underrepresentert i partnerstillinger i de fleste store norske advokatselskapene. EY i Norge har en vesentlig høyere andel kvinner på partnernivå enn hva vi ser hos andre virksomheter. 

13. juni 2019 - 14.51

Joakim Marstrander, advokat og partner i EY i Norge, mener kjønnsbalanse i arbeidslivet er en selvfølge – også på ledernivå.

– For meg er det viktig at vi evner å tiltrekke oss landets beste kompetanse, uansett kjønn, rase eller religion. Det betyr at fordelingen mellom menn og kvinner må være noenlunde jevn i de forskjellige delene av EY. Ingen andre store advokatfirmaer i Norge har flere kvinnelige partnere enn EY. Selv om prosentandelen kvinnelige partnere ligger på omtrent 30, jobber vi for å øke den ved å tilrettelegge for forskjellige livsfaser. Vi håper folk legger merke til dette og ser at EY er en arbeidsplass der alle kan gjøre karriere, sier han. 

Finner balansen

EY Advokatfirma arbeider bevisst for å øke andelen kvinnelige partnere. Christin Bøsterud er øverste leder av EYs advokatvirksomhet i EMEIA (Europa, Middle East, India and Africa), og hun er administrativ direktør for EY i Norge. I 2018 inngikk EY et samarbeid med SHE Community. Resultatet ble SHE Index – Powered by EY, en sammenstilling av hvordan 25 av Norges største børsnoterte virksomheter jobber med likestilling i ledelsen, hvordan kjønnsbalansen er per dags dato, og hvilke tiltak de iverksetter for å sikre likestilling blant menn og kvinner.  I årets utgave deltok i alt 79 virksomheter.

 Dette er en bærekraftig måte å drive advokatvirksomhet på, og det gjelder begge kjønn

Av erfaring gir team med jevn kjønnsfordeling bedre kultur, innsikt og resultater for kundene. I teammodellen ligger det også at man relativt enkelt kan overføre kunnskap fra teamet til et nytt teammedlem dersom kapasiteten er sprengt.

Klientene forventer at vi har overskudd til å tenke kreativt og fremtidsrettet, noe jeg mener det er mindre rom for hvis man konstant er strukket på kapasitet. Selv om det tidvis er travelt å jobbe i EY, er balansen mellom arbeid og fritid er viktig for oss. Iblant vil det være behov for å legge inn en ekstra innsats når prosjektene pågår, men vi er mange advokater og har fleksible systemer som gjør det mulig å involvere flere i teamet ved behov. Våre ansatte skal ha tid til å hente krefter gjennom et alminnelig liv med familie, trening, sport og rekreasjon, sier Marstrander

Joakim Marstrander, advokatpartner i EY i Norge

 Ser til markedet for å likestille næringslivet 

Det er ikke bare interne løsninger som er viktige for EY i arbeidet for en jevnere kjønnsbalanse i arbeidslivet. De ser også til samfunnet for å skape større endringer; en felles innsats som må til for å bygge et mer inkluderende samfunn.

Kvinner skal lykkes i EY fordi vi vil at de skal lykkes.

-Tilpasning til forskjellige livsfaser og fleksible løsninger er avgjørende for både kvinner og menn, men også variasjon i arbeidsoppgaver og endring av team fra oppdrag til oppdrag. Hos oss er kundene fellesskapets ansvar. Det betyr at hvert prosjekt rigges for at stafettpinnen skal kunne overtas på kortest mulig varsel dersom uventede omstendigheter oppstår. Det er en del av forretningskonseptet å bygge robuste kompetansemiljøer rundt medarbeiderne, både av hensyn til ansatte og av hensyn til kundene, avslutter han.

Annonsørinnhold