Kuriosa

Stjålet nazibokskatt gjenfunnet etter 65 år

Bøker fra SS-sjef Heinrich Himmlers heksebibliotek er funnet på et lager utenfor Praha, blant dem tusenvis av norske frimurerbøker som tyskerne tok med seg fra Oslo under krigen.

SS-sjef Heinrich Himmler (med pelskrafge). Foto: NTB SCanpix

Artikkel av: NTB
16. mars 2016 - 06.19

– Jeg har selv vært med på å identifisere en del av bøkene. Mange av dem har tilhørt det sentrale frimurerbiblioteket i Oslo, sier Bjørn Helge Horrisland, norsk frimurerhistoriker og repatrieringsekspert, til VG.

Himmler opprettet en egen forskningsgruppe for arbeidet. Fra 1935 finkjemmet 14 forskere over 260 biblioteker og arkiver for å finne spor av hekseprosesser i middelalderen.

Stiftelsen Arkivet, i samarbeid med det tsjekkiske nasjonalbiblioteket, holder onsdag konferanse i Kristiansand om hva som skjedde med litteraturen under 2. verdenskrig. Der vil Horrisland presentere sine funn.

– Etter all sannsynlighet har mange av disse bøkene vært del av Himmlers såkalte heksebibliotek. Bøkene ble funnet på et stort lager tilhørende det tsjekkiske nasjonalbiblioteket. Boksamlingen er rett og slett blitt stående urørt siden begynnelsen av 50-tallet, sier historikeren.

Prosjektet har fått EØS-midler blant andre fra Norge og er et resultat av samarbeid mellom Stiftelsen Arkivet i Kristiansand, Nasjonalbiblioteket og det tsjekkiske nasjonalbiblioteket.

Cirka 6.000 av de 13.000 kontrollerte bøkene har tilhørt Den Norske Frimurerorden.