Livsstil

Slik starter du egen bedrift

Har du bestemt deg for å starte for deg selv? Da har du begitt deg ut på et stort og krevende felt.

jobb.jpg

jobb.jpg

5. mai 2011 - 13.05

- Det å etablere sin egen bedrift er for mange bare en drøm, men det er noen som tar sats og skaper sin egen arbeidsplass. Det er mye som må tenkes på og gjøres før du er godt i gang, sier Ellen Dokk Holm til HegnarKvinner.

- Lag en forretningsplan

Holm har flere gode tips til de som ønsker å bygge opp noe fra grunnen av. Aller først bør du skrive en god forretningsplan.

- Dette er rett og slett en plan som inneholder forretningsidè, kundegrunnlag, markedsføring, konkurrentinformasjon, økonomi, budsjett og hvordan finansiere oppstarten av bedriften og hvordan bedriften skal administreres, forklarer økonomen.

Hun påpeker at det er viktig at du bruker litt tid på å skrive en slik plan.

- Be gjerne en venn eller en du kjenner godt om å lese igjennom denne og komme med innspill til deg. Men, dersom du gjør dette, må du be denne personen om å behandle planen helt konfidensielt. Det er viktig at du holder dine planer tett til brystet, sier Dokk Holm.

Velg selskapsform

Noe du også må ta stilling til når du starter en liten bedrift, er hvilken type selskapsform bedriften skal være.

- Det finnes flere typer selskapsformer, og de vanligste er enkeltpersonforetak og aksjeselskap. Noen velger ansvarlig selskap. Enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap er selskapsformer der du som eier står personlig ansvarlig for selskapets gjeld, forklarer Dokk Holm.

- I et aksjeselskap, derimot, er du ikke ansvarlig for mer enn aksjeinnskuddet om selskapet skulle gå konkurs. Mange som starter sin egen bedrift er ofte i begynnelsen et enkeltpersonforetak og så går selskapet over til å bli et aksjeselskap med tiden, fortsetter hun.

Har du nok midler?

- Mange som starter sin egen bedrift har mest sannsynlig tenkt på dette i lang tid og har spart opp en del penger. Har du ikke så stort pengebeløp eller rett og slett ingen egenkapital, er dette noe du bør tenke nøye igjennom å etablere før du starter bedriften, sier Dokk Holm.

Det koster å starte egen bedrift. Du trenger både kapital i form av penger og til å betale utstyr.

- Mange benytter også de ulike støtteordningene som finnes. Ta kontakt med Innovasjon Norge for etablererstipend og ta kontakt med næringsetaten i din kommune for å høre om deres støtteordninger, råder Holm.

Som bank ser DnB Nor at noen også låner penger privat til oppstart av egen bedrift.

- Banker kan blant annet tilby lån, kassekreditt, garantier og løyver, sier Dokk Holm.

- Registrer bedriften

Hvordan du registrerer - og i hvilke registre du skal registrere deg - kommer an på hvilken selskapsform du har valgt.

- På www.bedin.no vil du finne mye nyttig informasjon om hvordan du skal registrere bedriften din, tipser Dokk Holm.

Vær nøye med utfylling av skjema. Dette tar du kanskje som en selvfølge, men det viser seg at mange opplever å få sine registreringspapirer i retur på grunn av manglende opplysninger og/eller manglende underskrifter.

Les mer om hvordan du registrerer de ulike selskapsformene her!

Forsikringene du må ha

Når du starter en bedrift er det viktig å passe på at du har forsikringene i orden. Noen forsikringer må du ha - og noen bør du ha.

- Du må ha yrkesskadeforsikring, OTP (obligatorisk tjenestepensjon) og ansvarsforsikring for kjøretøy. Du bør ha uføreforsikring, ansvarsforsikring og brann- og tyveriforsikring.

Det finnes i tillegg flere forsikringer som kan være fornuftig å ha, slik som reiseforsikring, helseforsikring.

- Ta kontakt med forsikringsselskaper og be om råd med henhold til din bedrift, sier Dokk Holm.

Jobb smart

Flere banker tilbyr gode nettbank-løsninger for nystartede bedrifter.

- Nettbanken gir deg oversikt over den løpende økonomien og mange har gode løsninger for blant annet fakturering, skattetrekkskonto og kontroll av betalinger, forteller småbedriftsøkonomen.

Hun har nylig etablert bloggen www.sunnbedrift.no.

- Ambisjonen min er at bloggen skal være en støttespiller for små og mellomstore bedrifter, sier Dokk Holm.

En prosess i fire faser

Ifølge seniorrådgiver Egil Høyem har Innovasjon Norge valgt å beskrive innovasjonsprosessen gjennom fire faser. Dette er en pedagogisk fremstilling for å bevisstgjøre om de ulike utfordringene du vil møte under prosjektets gang.

Disse fire fasene er:

1. Idéavklaring

2. Utvikling

3. Markedsintroduksjon

4. Vekst

- Resultater og erfaringer fra én fase gir viktig læring til hvordan du kan løse den neste, sier Høyem.

Les også: Årets kvinnelige gründer

Noen får så gode resultater underveis at alle fasene kan gjennomføres suksessivt.

- Andre vil oppleve at resultatene ikke svarer til forventningene. De må kanskje gjennomføre en fase på nytt, i sin helhet. Mellom fasene gjør du opp status for prosjektet. Dette er de riktige anledningene for å avgjøre om du skal arbeide videre eller avslutte prosjektet, sier rådgiveren.

Vurderer du å starte ny bedrift?

Det finnes flere gode maler for forretningsplaner på nettet, se særlig www.innovasjonnorge.no og www.bedin.no. Sistnevnte er nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Innovasjon Norge skal blant annet bidra til å utvikle distriktene og øke innovasjonen i næringslivet.

Sjekk også ut www.altinn.no

Lykke til!