Livsstil

8 tips til økonomisk sikkerhet

Bank2 opplever en endring i gruppen som kommer i økonomisk uføre.

spare.jpg

spare.jpg

9. november 2011 - 14.46

- Mange av husholdningene er egentlig solide, men takler ikke uforutsette utgifter og venter for lenge med å ta tak i problemene, sier Lena K. Heimstad i Bank 2.

Viktig med bufferkonto

- Oppbygging av en skikkelig bufferkonto må prioriteres og er dessverre et undervurdert virkemiddel hos alt for mange, fremhever Heimstad.

Tall fra Soliditet viser at totalt 233 500 nordmenn hadde betalingsanmerkninger for over 44 milliarder kroner i oktober. Men betydelig flere personer og husholdninger befinner seg i en utsatt posisjon for å havne i likviditetsfella dersom de møter økonomisk motgang.

- For å unngå at økonomien kommer ut av kontroll bør alle ha en skikkelig bufferkonto. En bufferkonto bør ideelt sett utgjøre minimum 2-3 ganger størrelsen på husholdningens samlede månedsinntekt, anbefaler Heimstad videre.

Formuestatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nær seks av ti husholdinger har en konto for uforutsette utgifter som minst tilsvarer grunnbeløpet i folketrygden på 72 000 kroner. Dette beløpet er greit dersom man har lite gjeld og få økonomiske forpliktelser. Er husholdningens gjeldseksponering høy og basert på høye inntekter bør størrelsen på bufferkontoen økes tilsvarende for å kunne forvalte økonomien på en trygg måte.

- At 4 av 10 husholdninger ikke har opparbeidet seg noen likviditetsreserver sier ganske mye om hvor mange som befinner seg svært nær en likviditetskrise når noe uforutsett oppstår, understreker Heimstad.

Stiller krav til opprydding

Dessverre opplever banken at folk ikke tar betalingsutfordringene alvorlig nok når de først oppstår.

Hovedregelen er ifølge Heimstad at man bør gjøre absolutt alt for å unngå at regninger forblir ubetalt. Begynner kravene å hope seg opp, fører det raskt til at betalingsanmerkninger blir registrert. Det kan igjen føre til at du opplever at banken ikke ønsker å hjelpe deg med en refinansiering, selv om du har ledig sikkerhet i fast eiendom.

- Bank2 er den eneste banken i Norge som har spesialisert seg på refinansiering av misligholdt gjeld, men vi stiller krav til at folk rydder opp, sier Heimstad, som har følgende råd for å unngå betalingsanmerkninger og unødvendige likviditetsutfordringer:

- Opprett en bufferkonto mot uforutsette utgifter. Denne bør utgjøre 3 ganger netto månedsinntekt for husholdningen

- Har du ingen kontantreserver i dag bør du opparbeide bufferkontoen ved faste, tøffe månedstrekk av lønnsinntekten frem til du har opparbeidet en tilstrekkelig stor sum

- Ha et bevisst forhold til penger og forbruksvaner. Bruk kontanter. Det føles verre å bruke en tusenlapp enn å dra kortet for samme beløp

- Ha egen regningskonto med faste overføringer på lønningsdag

- Vær disiplinert i forhold til fristelser

- Sørg for å fylle opp igjen bufferkontoen hver gang du er nødt til å bruke fra den

- Har du en regning du ser du ikke har råd til å betale, så ikke la den ligge! Selg unna noe lett omsettelig for å komme i balanse. Trenger du hjelp til å prioritere, ta kontakt med banken din så fort som mulig

- Samarbeid med partneren din. Det er alltid lettere å være to!

Les osgå: Slik rydder du opp i regningene