Livsstil

Vil ansette 40 jurister

Johan Dolven og forsikringsselskapet Help satser på kranglete nordmenn.

dolven.jpg

dolven.jpg

18. november 2011 - 13.06

Forsikringsselskapet Help er det eneste i Norge som både tilbyr boligkjøperforsikring og advokatforsikring. Det foreløpige monopolet har gjort at selskapet ikke lenger klarer å mette etterspørselen. For å håndtere veksten må Help hente inn 40 nye jurister. Og det er kanskje ikke så rart. Selskapets 50 jurister er i retten nesten hver dag, og samtidig har 35.000 nye kunder har ramlet inn dørene så langt i år.

- Responsen så langt har vært god, og da vi tidligere i år averterte etter jurister, fikk vi inn over 130 søknader - begge gangene. Vi forventer en like stor om ikke større søkermasse denne gangen, sier administrerende direktør og gründer, Johan Dolven.

Forsikringsselskapet vil ansette en god blanding av de aller beste nyutdannede, samt jurister med erfaring fra både det offentlige og advokatkontorer. Dolven mener Help er en attraktiv arbeidsgiver for jurister som ønsker å spesialisere seg, liker å gå i retten og som har stor interesse for privatrett. Og ikke minst for advokatfullmektiger.

- I motsetning til hos mange av advokatbyråene så vil de fra starten av få prøvd seg i retten. I tillegg er dette en arbeidsplass hvor de ansatte får både faglig spesialisering og et liv ved siden av, reklamerer Dolven.

Han understreker at forsikringsselskapet ikke bare bistår nordmenn i retten, men at advokatene deres i stadig større grad jobber med forebyggende tiltak, som å sette opp testamenter, samboeravtaler og ektepakter for nordmenn som vil være føre var.

- Konseptet er å spare privatpersoner for tid, kostnader og bryderi forbundet med klagesaker og advokatbruk. Våre kunder kan betrakte oss som sitt eget advokatkontor, sier han og legger til at selskapets visjon er å gjøre advokattjenester tilgjengelig for folk flest.

- Hva skal man med en advokatforsikring, når de fleste forsikringer som innbo, dekker rettshjelp?

- Rettshjelpen i innboforsikringen dekker maks 100.000 kroner, aldri motpartens omkostninger, og den har høy egenandel. Mens vi dekker alle saksomkostninger - både vår kundes og motpartens, pluss rettstvister oppad til to millioner kroner. I tillegg jobber våre advokater som spesialister på et lite antall rettsområder, hvilket gir kunden den beste hjelpen de trenger, hevder han.

Dolven er ikke nødvendigvis med på at forsikringsselskapets tjenester skaper et mer konfliktfylt samfunn.

- Det er jeg uenig i. Man forholder seg til jus hele livet, og det er dessverre slik at mange unngår å bruke advokater i tilfeller hvor man burde ha gjort det. Rett og slett fordi det er så dyrt. Hverken vi eller våre kunder har noen interesse av å gå i retten. Advokatene er der først og fremst for å søke løsninger utenfor rettsapparatet, forteller Dolven.

Han sier at flertallet av sakene de får inn blir løst gjennom megling eller rettsforberedende møter.

- De fleste er på jakt etter raske og riktige løsninger. Advokatene som jobber her har ingen egeninteresse i saken - i motsetning til andre privatpraktiserende advokater, som tjener penger på at saken strekker ut i tid.

- Men det holder ikke med 40 nye jurister dersom tusenvis av deres kunder trenger rettshjelp samtidig?

- I år har det vært litt mer å gjøre enn det advokatene her forventer, så nå vi er avhengige av å ansette flere for å ha nok kapasitet, innrømmer han.

Dolven frykter imidlertidig ikke for at Help får mindre å gjøre med det første. Han viser blant annet til at en av fire som kjøper bolig fremmer klager, og at 42 prosent av alle nyoppførte boliger overleveres med feil eller mangler.

- Uten profesjonell hjelp kan en slik prosess bli lang og ressurskrevende. Nesten 70 prosent av klagene blir avvist. Prøver man seg med et krav overfor eierskifteforsikring uten hjelp av en jurist, er det forsvinnende liten sjanse for å få et oppgjør. Den dagen Protector gir korrekte skadeoppgjør på første forsøk, så kan vi legge ned vårt produkt, men jeg frykter ikke at det er nært forefallende, spøker han.

- Motparten vil gjøre alt for å argumentere mot klageren, og de har som regel ubegrenset med ressurser. Det er først når de får en motpart som har samme muskler at de begynner å lete etter løsninger.

Mens Help oppgraderer staben, er det ingen ting som tyder på at de andre forsikringsselskapene vil komme etter. Statistikk for hele bransjen viser nemlig at når det gjelder rettshjelp knyttet til innbo og løsøre, så har bransjens totale tall ligget relativt stabilt de tre siste årene. Kanskje er det Helps spesielle forsikringer som stikker av med kundene? Selv om Help trolig ville hatt godt av litt konkurranse, er det foreløpig ingen tegn fra Norges to største forsikringsselskaper på at så kommer til å skje med det første.

- Gjensidige mener rettshjelpsforsikringen vi tilbyr dekker de behov folk flest har.

- Vi vurderer til enhver tid behov for utvikling av eksisterende og nye produkter, men kan pr. nå ikke se behov for et nytt produkt på dette området, sier informasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i selskapet. Også IF vil vente.

- Vi følger med på hva som skjer i markedet og på nye forsikringsområder - også på området hvor Help arbeider. Vi har imidlertid ingen planer nå om å gå inn på dette, forteller Jack Frostad, informasjonsdirektør i IF.