Livsstil

- La oss ikke glemme dem

Akkurat Nå: Tove Gundersen om sorgen etter 22. juli, og verdien av hverdagslykke.

Tove Gundersen - Foto - Rådet for psykisk helse

Tove Gundersen - Foto - Rådet for psykisk helse

Artikkel av: Karen Thue
29. mai 2012 - 13.11

Denne uken er det generalsekretæren i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, som svarer på hvilke saker i mediebildet som opptar mest akkurat nå.

- Rettsaken etter 22. juli er den saken som opptar meg mest. Jeg er opptatt av sterke historier fra unge tapre mennesker. Det sier mye om behov for omsorg, som handler om å sørge for og med.

- Hvordan takler mennesker en slik enorm sorg?

- Sorgen har ulike uttrykk og ulike faser. Det er ikke alltid lett å dele tanker og følelser med andre. At tiden leger alle sår er bare delvis sant. De som har opplevd store tap av noen de er glad i forteller at sorgen alltid vil være der, men at distansen til sorgen gradvis kommer. De som ga omsorg i juli, og nå under rettsaken må fortsatt stille med en god porsjon omsorg på sikt. Vi må heller ikke glemme at det finnes omsorgsbehov utover tragedien i fjor. La oss ikke glemme dem. Et godt råd er aktivt å oppsøke de som sørger, ikke si at bare ta kontakt ved behov. Det er for passivt.

- Andre saker som opptar deg i mediebildet?

- Ja, unge og frafall i videregående og høyere utdanning. Vi vet at gruppen unge uføre er økende. Vi vet også at jo høyere utdanning en klarer å gjennomføre, jo større er sjansen for at en kommer i arbeid og forblir i arbeid, selv om en også sliter psykisk.

- Hva bør man gjøre for å hindre frafall?

- Både helsesektor og skolesektor må jobbe systematisk for å forhindre at så mange faller ut av et udanningsløp. Vi må jobbe aktivt både for å sikre gode skoler som gir tilpasset undervisning og sikre et godt psykososialt miljø. Vi må sikre at det er mulig å komme seg tilbake til et utdanningsløp, hvis man ikke har klart å fullføre tidligere forsøk, men vil forsøke igjen. Arbeidsgivere må også se nytten og verdien av å være inkluderende. Det er et samfunnsansvar å legge til rette for at de som sliter psykisk også kommer seg i jobb. Dette har også svært stor betydning for god samfunnsøkonomi.

- Er det noen i mediebildet som fortjener ros for kloke ord?

- Det er Folkehelseinstituttet som stadig fokuserer på barnehage og forebygging. Vi i Rådet er også opptatt av at god psykisk helse produseres best der barn og unge oppholder seg. Vi har derfor et eget prosjekt om hverdagslykke i barnehagene, nettopp fordi det er lettere å bygge barn enn å reparere voksne. Vi har på bakgrunn av forskning fra England jobbet over lengre tid med å gjøre hverdagslykke-rådene fra forskningen kjent.

- Hva går disse rådene ut på?

- Rådene handler om å knytte bånd, være aktiv, være oppmerksom, fortsette å lære, å gi. Det er faktisk slik at alle har en psykisk helse. Derfor kan alle selv jobbe for å mestre hverdagslivene sine.

- Noen som burde vært utgjort/usagt?

- Ukvalifisert gjetning på diagnosen til Anders Behring Breivik. Det er helt klart at det diagnostiske system har utfordringer, samtidig er ukvalifisert gjetning på hans diagnose ugunstig. Det blir bare spekulasjoner. Diagnose har to hovedfunksjoner: Prognose og det å forutsi behandling. Rådet er opptatt av at ikke diagnoser i seg selv skal blir brukt på en slik måte at det oppleves stigmatiserende. Mennesker er mye mer enn en diagnose, fordi en diagnose kun er et sett av symptomer.

- Hvem følger du i sosiale medier, og hvorfor?

- Jeg følger blant annet de politiske partiene, politiet, mediene. Hva som gjøres i norsk helsepolitikk / utdanning er noe som opptar meg. Jeg har fokus på hvorvidt inkludering og mangfold i det norske samfunn diskuteres, fordi ønsket er at vi skal ha et samfunn som bidrar til god psykisk helse for alle.

- Hva er det første du ville tatt tak i som statsminister?

- Jeg ville kvalitetssikret en innføring av samhandlingsreformen også på det psykiske helsefeltet! Dette er en stor helsepolitisk utfordring. Psykisk helse bør få like mye plass som fysisk helse. Det er mange tiår siden Gro Harlem Brundtland sa: "Ingen helse uten psykisk helse".

- Og hva er ditt beste karrieretips?

- Begynn på en utdanning som gir deg mening. Så mye mening at du holder motivasjonen oppe til å fullføre utdanningen din. Sannsynligheten for at du da kommer inn og lykkes i arbeidslivet er nok størst. Det er viktig å gjøre noe som du opplever at du mestrer og finner glede i.

FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER!