Livsstil

Samlet 70 jenter til teknisk treff

Oda-nettverket for kvinner i IT-bransjen inviterte denne uken medlemmer til lansering av sitt aller første tekniske treff.

Merete Asak og Anne Catherine Gretland -Foto - Oda

Merete Asak og Anne Catherine Gretland -Foto - Oda

Artikkel av: Stein Ove Haugen
1. november 2012 - 08.55

Om lag 70 IT-jenter fra selskaper som Evry, Microsoft, Cisco, Telenor og Ventelo hadde satt av kvelden for å lære mer om IP-nettverkets enorme betydning for kommunikasjon og samfunn. Arrangementet fant sted hos Software Innovation på IT Fornebu.

Oda-nettverk har blitt et viktig samlingssted og nettverksarena for den kvinnelige delen av IT-bransjen. Med over 2600 medlemmer, et stort engasjement og høyt aktivitetsnivå, har etableringen av Oda-nettverk blitt en skikkelig suksesshistorie.

Engasjerende tema

- For oss i Oda-Nettverk er det viktig å fremheve hvor verdifullt kunnskap er. Vårt mål er å stimulere til at flere blir flinkere til å dele kunnskapen sin, slik at vi sammen kan bli enda sterkere. Derfor forsøker vi i størst mulig grad å sette dagsaktuelle temaer som engasjerer på agendaen, sier Oda-Nettverkets leder, Anne Catherine Gretland fra Microsoft.

Med en så stor medlemsmasse har det etter hvert blitt mulig å etablere mer spesialiserte forum innenfor Oda-nettverk.

Merete Asak fra Cisco er pådriveren bak ukens samling. Hun jobber som Network Consulting Engineer i Cisco og er en kunnskapsrik dame som brenner for å vise andre hvilke enorme muligheter som finnes innenfor IKT og nettverk. I tillegg til å ha gjort et utradisjonelt yrkesvalg til kvinne å være, er Merete også en av de få norske kvinnene som har gått til Nordpolen

- Et fritt internett og kunnskap om hvordan det fungerer er essensielt for en fortsatt utvikling av IT slik vi har sett de siste 15 årene. Med kunnskap om hvordan alt henger sammen, kan nye ideer skapes og vi kan alle forstå viktigheten av et åpent og fritt Internett, sier Merete. Hun vant Oda-prisen i 2011, og ledet i går den første tekniske samlingen i Oda-Nettverk.

IP-nettverk

- Vi ønsket å sette fokus på hvilken enorm betydning IP-nettverket har for måten vi kommuniserer på, og ikke minst hvordan det fungerer. Hadde for eksempel "Arabic Spring" skjedd om vi ikke hadde hatt et IP-nettverk til å koble sammen innbyggerne? Ville demonstrasjonene skutt fart og spredd seg på samme måte uten Internett som kommunikasjonskanal? spør Merete entusiastisk.

Samlingen foregikk hos Software Innovation, som er en av sponsorene av nettverket. Det var lagt opp til en interaktiv økt med gode diskusjoner og engasjementet og deltakelsen var stor.

Om Oda-Nettverket: Oda-Nettverk er en fysisk og virtuell møteplass for kvinner i norsk IT-bransje, og har som mål å være Norges ledende nettverk for kvinner som jobber i IT-bransjen. Se deres hjemmeside HER.

FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER