Livsstil

Dette svekker kreativitet på jobb

Prestasjonsklima på arbeidsplassen skaper mer kunnskapsskjuling som fører til redusert kreativitet.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Stein Ove Haugen
3. april 2013 - 09.00

Forskerne Christina Nerstad, Anders Dysvik og Miha Škerlavaj ved Handelshøyskolen BI har sammen med Matej ?erne gjennomført en feltstudie blant 240 medarbeidere i to slovenske bedrifter.

De undersøkte virkningene av kunnskapsskjuling for ansatte som bevisst holder tilbake kunnskap ovenfor sine kolleger, skriver Forskning.no.

Forskerne påviste at medarbeidere som skjuler kunnskap får svekket sin kreativitet. For når en medarbeider holder tilbake kunskap, skaper det mistro som igjen gjør andre kolleger mindre villige til å dele.

Heldigvis er det mulig for ledere og organisasjoner å redusere det negative samspillet ved å skape et mestringsklima fremfor et prestasjonsklima. Et prestasjonsklima motiverer til rivalisering og interne konkurranser.

Men i et mestringsklima defineres suksess ved stor innsats, selvutvikling, læring, oppgavemestring og samarbeid. I slike klima får man mindre kunnskapsskjuling og mer kreativitet.

FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK