Livsstil

Unngå denne bomben i jakten på ny sjef

Hvor går grensene for ansettelse eller innleie av daglig leder? Deloitte-advokat Joakim Marstrander gir sine beste råd.

Sjef - Foto - Scanpix

Sjef - Foto - Scanpix

Artikkel av: Stein Ove Haugen
6. juni 2013 - 15.52

- Jeg skal ansette en daglig leder i selskapet mitt, og lurer på om hun skal være ansatt eller om jeg skal få henne til å fakturere. Noen råd? spør en leser.

Har du flere spørsmål om arbeidsrett, send inn her.

Ifølge advokat og partner Joakim Marstrader i Deloitte Advokatfirma kan det selvfølgelig være fristende å få henne til å fakturere deg istedenfor at hun skal være ansatt.

Da slipper du tilsynelatende unna arbeidsgiverforpliktelser, og sparer masse penger på arbeidsgiveravgift, feriepenger og sosiale kostnader.

- Potensiell bombe Eller er det ikke så enkelt?

- Det er nok ikke så enkelt, dessverre. Ved et bokettersyn vil arrangementet kunne overprøves og man vil i ettertid kunne avkreves ikke trukket skatt. For flere år. Det kan være en potensiell bombe, sier Marstrander.

- I tillegg til skattebomben, kan den daglige lederen plutselig finne ut at hun vil hevde rettigheter etter arbeidsmiljøloven likevel og da sitter du uansett i klisteret, legger han til.

Hvor selvstendig er lederen?Hvor går da grensene for når en kan ansette og når en kan leie inn en daglig leder?

Ifølge advokaten går grensen ved den daglige lederens selvstendighet.

- Har hun for eksempel eget arbeidsverktøy, eget kontor, ikke faste arbeidstider, flere oppdragsgivere og kan bruke egne ansatte til å utføre oppgaver, vil det kunne fungere med fakturering.

- Har hun fast arbeidstid, klare instrukser og skal sitte på kontoret hver dag fra 09 til 17 vil mye tyde på at dette er et arbeidsrettslig underordningsforhold. Og da skal det betales arbeidsgiveravgift og trygdeavgift, forklarer Marstrander.

Full frihet på lønnDet vil i mange tilfeller oppleves som uhensiktsmessig å gjøre ansettelser etter arbeidsmiljøloven i start-ups og prosjektbaserte virksomheter.

- Manglende hensiktsmessighet som følge av for sterkt vern etter arbeidsmiljøloven er nylig avvist grunnlag for å omgå arbeidsmiljøloven. Høyesterett krever at behovet for fleksibilitet må finnes innenfor arbeidsrettens rammer, sier Deloitte-advokaten.

Hvilken fleksibilitet finnes innenfor arbeidsmiljølovens rammer?

- Får den daglige lederen aksjer i virksomheten, vil det ofte føre til at fokus dreies litt mer mot hva som er best for virksomheten enn hva som er best for henne selv.

- Det er dessuten full frihet i forhold til lønnsstruktur og -nivå for en daglig leder, der en blant annet kan strukturere bonuselementer som ikke utløser krav på feriepenger. De fleste av arbeidsmiljølovens krav til arbeidstid og stillingsvern kan dessuten avvikes for daglige ledere, svarer Marstrander.

- Ansettelse trenger ikke å bli mye dyrereTrygde- og pensjonsrettigheter blir høyere for en arbeidsgiver enn en oppdragsgiver.

- Men dette er kostnader som en selvstendig oppdragstaker uansett vil bake inn i sine priser.

- Med en riktig strukturering av arbeidsforholdet tror jeg ikke det trenger å bli så mye dyrere for deg med ansettelse enn med fakturering. Og så unngår du risikoen for en tapsbombe, avslutter Deloitte-advokaten overfor HegnarOnline.

Følg HegnarOnline på Facebook her!