Livsstil

- Hva kan sjefen si om min sykemelding når jeg søker ny jobb?

Hva kan arbeidsgiver utlevere av muntlige opplysninger knyttet til sykefravær? Deloitte-advokat Beate Herneblad svarer.

Beate Herneblad. Foto: Deloitte.

Beate Herneblad. Foto: Deloitte.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
10. september 2013 - 15.35

- Jeg er ansatt som pedagogisk leder i en privateid barnehage. Jeg har en nakkeskade som stadig forverret seg, da det ikke var mulig for tilrettelegging. I samme periode som jeg var sykemeldt fikk min far akutt blodkreft, og døde i desember. Hans sykdom forverret nakkeskaden, noe legen min støtter.

- Jeg er fortsatt sykemeldt på grunn av plager, smerter og sorg. Nå vil vi flytte sørover igjen, og jeg har behov for relevant referanse som leder siden jeg er relativt nyutdannet innen yrket.

- Kan styrer si at jeg er, og har vært sykemeldt? Evt. kun om hun blir spurt om dette? Håper ikke det, da jeg synes det ikke er relevant angående hvordan jeg ellers utførte mine oppgaver. Jeg har gode kolleger som jeg fortsatt treffer, og som er positive og gir meg gode tilbakemeldinger som leder og kollega, skriver en leser.

Har du juridiske spørsmål om arbeidsrett, send inn her.

- Ingen plikt til å holde tilbakeAdvokat og manager Beate Herneblad svarer på vegne av advokat og partner Joakim Marstrander i Deloitte Advokatfirma.

- Du har spørsmål knyttet til hvordan en fremtidig arbeidssøkersituasjon kan komme til å håndteres av din tidligere arbeidsgiver i forbindelse med at du har vært, og etter hva jeg forstår, fortsatt er sykmeldt i din nåværende jobb.

- Spørsmålet er om din nåværende arbeidsgiver/styrer muntlig kan informere om din sykemeldingsperiode i forbindelse med referansesamtale, sier hun.

Spørsmålet om utlevering av muntlige opplysninger knyttet til sykefravær er ifølge Herneblad ikke særskilt regulert i arbeidsmiljøloven.

- Bortsett fra opplysninger om familieplanlegging og forhold som omfattes av forbud mot diskriminering, som eksempelvis religiøs tilknytning og seksuell orientering, vil arbeidsgiver ikke ha en plikt til å holde tilbake opplysninger om ditt sykefravær.

- Det vil altså være opp til arbeidsgiver å vurdere om ditt sykefravær er nødvendig for å kunne gi et dekkende bilde av din arbeidserfaring, fortsetter advokaten.

LojalitetsprinsippHun understreker likevel et prinsipp som gjelder lojalitet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som blant annet omfatter plikten til ikke å dele opplysninger av privat karakter.

- Selv om arbeidsgiver altså kan opplyse om at du har hatt sykefravær vil arbeidsgiver være avskåret fra å videreformidle årsaken til sykefraværet uten ditt samtykke.

- Det samme vil gjelde for den skriftlige attesten som arbeidsgiver plikter å utstede til deg, avslutter Herneblad overfor HegnarOnline.

Følg HegnarOnline på Facebook her!