Livsstil

Norges 100 mektigste kvinner 2013

Her kan du se hele listen over landets 100 mektigste kvinner 2013.

Erna Solberg - Foto - CF-Wesenberg

Erna Solberg - Foto - CF-Wesenberg

Artikkel av: Stein Ove Haugen
3. september 2013 - 14.31

12 juni kåret magasinet Kapital Norges mektigste kvinner, for syvende år på rad. Her er en fullstendig oversikt:

1. Erna Solberg (52) - Høyre-leder og statsministerkandidat

Ikke siden Gro Harlem Brundtlands storhetstid på 1980-tallet har en norsk kvinne hatt mer støtte i befolkningen enn det Erna Solberg har i dag, og aldri tidligere har de borgerlige partiene hatt en sterkere kvinnelig statsministerkandidat. Så stabile har meningsmålingene til fordel for Høyre og Erna Solberg vært det siste året, at statens eget byrå - SSB - legger en borgerlig regjering til grunn for den videre økonomiske politikken.

Selv om mye kan skje frem mot stortingsvalget 9. september, kommer vi ikke utenom at Solberg jevnt over har 1/3 av befolkningen i ryggen, og det gir utvilsomt mye makt, uansett hvor pilen på partibarometeret skulle ende i høst. Men for tiden blåser vinden i Solbergs retning. Hun fremstår som hardtarbeidende, ambisiøs, samlende og er blitt en "folkets favoritt". Vår nye landsmoder?

2. Gerd Kristiansen (57) - LO-leder

- Makt er ikke noe skjellsord for meg. Jeg vil ha makt for å være med og skape forandring i samfunnet, uttalte Gerd Kristiansen i desember.

Et halvt år senere regjerer den nyvalgte LO-sjefen over en sammenslutning av 22 fagforbund med mer enn 880.000 medlemmer. Om lag 600.000 av dem er yrkesaktive, noe som tilsvarer 25 prosent av alle lønnstagere i Norge. Så et sterkere maktmandat er det knapt mulig å tenke seg her til lands - om man da ikke aspirerer til statsministerposten.

Harstad-kvinnen har arbeidet som loddefisker i Barentshavet, hun jobbet seg inn som ufaglært i helsesektoren, tok hjelpepleierutdannelse og har siden gått gradene i fagforeningsbevegelsen helt til mektige Jan Davidsen insisterte på å få henne inn som ny LO-sjef.

Kristiansen sies å foretrekke sofaen fremfor turer rundt Sognsvann med Stoltenberg, røyker som en skorstein og er frittalende som bare nordlendinger kan være. Hun skapte oppstyr da hun hevdet norske kvinner bruker morsrollen som unnskyldning for å arbeide deltid, og hun har lovet å bli en kompromissløs sjef. Bare av uttalelsen oser det makt.

3. Anniken Huitfeldt (43) - Arbeidsminister (Ap)

Som sjef for Arbeidsdepartementet er Anniken Huitfeldt blant annet ansvarlig for hele NAV, Arbeidstilsynet, Arbeidsretten, Riksmegleren, Petroleumstilsynet, Statens Pensjonskasse, Trygderetten og Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Det hun eventuelt måtte mangle av næringslivskompetanse og praktiske fagkunnskaper i forhold til sin forgjenger, kompenserer Huitfeldt for med politisk kompetanse etter å ha vært både AUF-leder, barne- og likestillingsminister samt kulturminister. Hun har også fem års forskningserfaring fra Fafo bak seg, så "grønn" på arbeidsspørsmål er hun på ingen måte.

Opp gjennom årene har Huitfeldt opparbeidet seg en sterk stilling i Arbeiderpartiet, hvor hun har vært sentralstyremedlem siden 2002, og fortsatt er med i gruppestyret. Hun regnes som en pragmatisk politiker som er vanskelig å plassere eksakt i det politiske miljøet.

Huitfeldt leder også Arbeiderpartiets kvinnenettverk, men var påfallende tilbakeholden i den såkalte Ingebrigtsen-saken i Tromsø som opptok partiet i fjor høst/vinter.

4. Kristin Skogen Lund (46) - Adm. dir. NHO

Skogen Lund har skrevet næringslivshistorie på mange måter. Hun banet tidlig vei for kvinnelige ledere i mediebransjen. Hun var den første kvinnelige NHO-presidenten, og med direktørjobben i Telenor og mange tunge styreverv ble hun den mektigste næringslivskvinnen Norge noen gang har sett. Dette plasserte også Skogen Lund på en sensasjonell 38. plass på magasinet Fortunes liste over verdens mektigste forretningskvinner.

Etter at hun i fjor fikk heltidsjobben som NHO-direktør - også en jobb hun var tidenes første kvinne i - måtte hun slutte i Telenor og kvitte seg med endel verv. Derfor faller hun i år noen få plasser nedover på maktstigen. Men konkurranseinstinktet, de gode relasjonene og gjennomslagskraften er intakt. Og sånt gir mye makt.

5. Nina Frisak (61) - Regjeringsråd ved Statsministerens kontor

Jens Stoltenbergs kone Ingrid Schulerud og regjeringsråd Nina Frisak er de eneste her i landet som til en viss grad kan tillate seg å sjefe over statsministeren. Som regjeringsråd ved Statsministerens kontor har juristen Frisak ofte en avgjørende finger med i spillet når viktige beslutninger om landet skal tas. Under statsråd på Slottet, regjeringskonferanser og åpningen av Stortinget sitter hun alltid korrekt plassert mellom kongen og statsministeren. Frisak sitter bl.a. også i Samordningsutvalget, som bestemmer hvilke land konge- og kronprinsparet skal besøke. Hun har mye mer makt enn de fleste aner, og jobber målrettet, godt og effektivt uten at så mange egentlig ser hva hun gjør.

6. Liv Signe Navarsete (54) - Sp-leder, Kommunal- og regionalminister

Kommunalminister Navarsete har åpenbart ikke fått full valuta for de 40.000 kronene som hun brukte av departementets budsjett på zen-coaching for å temme temperamentet sitt: noe lederen av Senterungdommen, Sandra Borch, fikk unngjelde for. Navarsete er også tydelig ukomfortabel med tanke på at både Ola Borten Moe og Marit Arnstad puster henne i nakken som nye lederkandidater.

Men usikkerheten til tross. Makt har hun rikelig av, enn så lenge, blant annet som følge av at hun også sitter i regjeringens underutvalg, hvor mange av landets viktigste avgjørelser blir fattet.

7. Grete Faremo (56) - Justis- og beredskapsminister (Ap)

Hvor blir det av advokatloven? spurte vi Faremo i fjor. Svaret gav justisministeren tidligere i år da hun nedsatte et uavhengig advokatlovutvalg til å ta seg av saken. Hun skal ha honnør for den jobben, og spesielt for utvalgets uavhengige mandat.

Få kvinner har like mye politisk erfaring på toppnivå som Faremo. Hun har vært forsvarsminister, bistands-minister, justisminister, olje- og energiminister og har jobbet som saksbehandler i Finansdepartementet. Hun har solid organisasjons- og næringslivserfaring fra Norad, Norsk Arbeiderpresse, som konserndirektør i Storebrand og som direktør for jus og samfunnskontakt i Microsoft Vest Europa. Tåkefyrste blir hun med rette kalt. Men hun er handlekraftig som få. Og hun utøver mye makt som øverste leder for blant annet Lovavdelingen, Politiet, Kriminalomsorgen, Innvandringsavdelingen og Rednings- og beredskapsavdelingen.

8. Marit Arnstad (51) - Samferdselsminister (Sp)

"Fuck Oslo", retwitret samferdselsministeren. "Fuck Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Lillehammer, Halden og Tromsø", repliserte Venstre-leder Trine Skei Grande med syrlig henvisning til den lite overbevisende nasjonale transportplanen som Arnstad la frem i vår.

Det skal imidlertid mer enn en lite veloverveid tweet til for å velte Arnstad av pinnen. Etter flere år som advokat besitter hun selv juridisk spisskompetanse, hun har politisk talent og gjennomslagskraft som få, hvilket gir mye makt i stillingen, selv om hun ikke akkurat har tidenes høyeste standing i embedsverket.

9. Rigmor Aasrud (52) - Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister (Ap)

Hun måtte legge seg paddeflat og beklage at Grubbegaten i regjeringskvartalet ikke var stengt 22. juli 2011, og fremstår således som mer svekket. Men for øvrig har Aasrud både mer makt og innflytelse enn de fleste er klar over. Ap-ministeren har ansvaret for fornyingsarbeidet i offentlig sektor, konkurransepolitikk, IKT-politikk, kirkesaker, statlig arbeidsgiverpolitikk, spørsmål knyttet til samer og nasjonale minoriteter, personvern, fylkesmennene, tjenester for departementene og bygg- og eien-domspolitikk. Aasrud blir dessuten lyttet til innad i partiet, noe som i seg selv gir mye makt og innflytelse.

10. Rita Skjærvik (39) - Statssekretær ved Statsministerens kontor (Ap)

Statsminister Jens Stoltenbergs nærmeste rådgiver, visestabssjef ved Statsministerens kontor og en av de få Stoltenberg sies virkelig å lytte til. Rita Skjærvik har knapt næringslivserfaring, men var tidligere politisk sekretær i AUF, politisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe og personlig rådgiver for Stoltenberg. Hun har hovedfag i statsvitenskap og er sentral i mang en beslutning om landets ve og vel, også de kjedelige, som å forsvare Arbeiderpartiets standpunkter i vanskelige saker.

11. Bente Angell-Hansen (61) - Utenriksråd i Utenriksdepartementet

Utenfor kontoret til Angell-Hansen i Utenriksdepartementet - som hun i kraft av stillingen som utenriksråd er øverste administrative leder for - henger et bildegalleri av hennes forgjengere. Det er kun menn iført dress og slips. Angell-Hansen med sin moderne og åpne lederstil representerer på mange måter en nyskapning i departementet. Hun er en erfaren diplomat og var bl.a. i flere år ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor med ansvar for internasjonal avdeling. Hun har vært Norges ambassadør til FN, hvor hun blant annet har representert Norge i FNs menneskerettighetsråd. I sin nåværende jobb har hun betydelig innflytelse over avgjørelsene som fattes om norsk utenrikspolitikk.

12. Kristin Halvorsen (52) - Kunnskapsminister (SV)

Mer tilbakeholden og mindre synlig. SVs tidligere så engasjerte og dedikerte leder fremstår ikke lenger som like markant og mektig. Det er hun da heller ikke etter at hun gav fra seg ledervervet. Posten som kunnskapsminister er heller ikke på langt nær så tung og innflytelsesrik som finansministerjobben hun var Norges første kvinne til å inneha. Men Halvorsen har - og utøver - fortsatt mye makt som sjef for landets skoler og utdanningsinstitu-sjoner.

13. Anne-Grete Strøm-Erichsen (63) - Forsvarsminister (Ap)

Hun måtte i fjor kaste kortene som hele landets helse- og omsorgsminister, men ble straks utnevnt til forsvarsminister, en posisjon hun også skjøttet - med større hell - i perioden 2005-2009. Strøm-Erichsen er utdannet EDB-ingeniør og har solid næringslivserfaring i tillegg til politikken. Da hun meldte seg inn i Arbeiderpartiet i 1977, skal ønsket om en gangsti rundt Ortuvannet i Bergen ha vært den utløsende årsaken. Senere har hun tatt ansvar i mange viktige prinsippsaker, og som forsvarsminister gjør hun en god jobb.

14. Hadia Tajik (29) - Kulturminister (Ap)

Journalist, jurist og politiker. Da statsministeren i fjor utnevnte henne til kulturminister, var hun ikke bare tidenes yngste statsråd. Tajik er også den første muslimske. Antagelig er hun også den 29-åringen i landet som har mest imponerende CV. Hun har bachelor i journalistikk, en mastergrad i menneskerettigheter fra Kingston University og en mastergrad i rettsvitenskap fra UiO. Hun har jobbet som journalistvikar i VG, Aftenposten og Dagbladet, skrevet kommentarer i Morgenbladet og Stavanger Aftenblad, og anmeldt bøker. Hun snakker engelsk, urdu, persisk (dari) og noe tysk og har bred politisk erfaring. Som kulturminister leder hun et lite departement, men har en sterk stemme.

15. Inga Marte Thorkildsen (36) - Barne-, likestillings- og inkluderingsminister (SV)

I tillegg til å være statsråd er Thorkildsen nestleder i SV, medlem av partiets sentralstyre og (permittert) representant for Vestfold på Stortinget, hvor hun har sittet siden 2001 i blant annet Valgkomiteen, Energi- og miljøkomiteen, Justiskomiteen, Helse- og omsorgskomiteen og Finanskomiteen.

Thorkildsen har et engasjement det virkelig gløder av. Hun er både som privatperson og minister genuint opptatt av barn, likestilling og integrering - og hennes statsrådgjerning kjennetegnes av mange gode intensjoner.

16. Siv Jensen (44) - FrP-leder, stortingsrepresentant og ministerkandidat

Foreløpig ser det ikke ut som om Siv Jensen helt har prikket inn valgformen. Partiet har under 14 prosents oppslutning på meningsmålingene, og de politiske vindene blåser ikke helt Jensens vei. Hun er likevel en høyaktuell kandidat til en eller annen statsrådpost i en eventuell borgerlig regjering - fortrinnsvis finansministerjobben - i høst. Det ligger mye makt i vervet som leder for et av de største opposisjonspartiene. Jensen er i tillegg medlem av Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, hvor hun også er medlem av Europautvalget og Utenriks- og forsvarskomiteen.

17. Ellen Seip (63) - Departementsråd i Arbeidsdepartementet

Når sentralbanksjefen inviterer til sin årlige middag, plasseres Ellen Seip på et av de mektigste og mest sentrale bordene. For mektig og sentral er hun også, selv om det norske folk knapt har hørt om henne. Som departementsråd i Arbeidsdepartementet skal hun imidlertid heller ikke være spesielt synlig, men lede departementet på vegne av ministeren. Det innebærer overordnet ansvar for NAV, Arbeidstilsynet, Riksmekleren og Statens Pensjonskasse, for å nevne noe. Seip er kunnskapsrik, hardtarbeidende og håndterer hyppige statsrådskifter og hele departementets personalpolitikk på strak arm.

18. Lisbeth Berg-Hansen (50) - Fiskeri- og kystminister (Ap)

Det var mye rabalder da Jens Stoltenberg i sin andre regjering valgte seg Lisbeth Berg-Hansen - som nærmest er fostret opp på oppdrettslaks - som fiskeri- og kystminister. Både hun og familien er jo som kjent medeiere i oppdrettsselskapet SinkabergHansen. Men stormen har stilnet, Berg-Hansen har vist hva hun er god for - og stadfestet at bransjekunnskaper er et pre i ministerjobben. Dessuten går familiens oppdrettsselskap så det griner, og det skader ikke å ha et forbilde av en politiker som viser hvordan kvinner kan tjene penger og ved det også få makt.

19. Olaug Svarva (55) - Adm. dir. Folketrygdfondet

Siden 2006 - da hun tiltrådte som Folketrygdfondets første kvinnelige leder - har Olaug Svarva ledet selskapet med stø hånd. Hovedmandatet hennes er å forvalte Statens pensjonsfond Norge slik at det gir høyest mulig avkastning med lavere risiko enn Oslo Børs generelt, noe hun har lykkes godt med. Fondet har nå passert over 150 milliarder kroner i markedsverdi. Svarva har solid utdannelse innen økonomi og finans, og har tidligere jobbet i bl.a. Den norske Creditbank (nå DNB) og Carnegie. Hun har også mye makt i vervene sine som leder av bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i Statoil og som nestleder av bedriftsforsamlingen i Telenor.

20. Inger-Anne Ravlum (51) - Statssekretær Statsministerens kontor (Ap)

Har du statsministerens øre, har du nesten automatisk makt. Derfor havner Stoltenbergs statssekretær Inger-Anne Ravlum høyt opp på listen over Norges mektigste. Ravlum har bakgrunn som journalist i A-pressen og som samfunnsforsker, blant annet ved Transportøkonomisk Institutt, hvor hun forsket på samferdselspolitikk. Hun har vært politisk rådgiver for både Grete Faremo og Gro Harlem Brundtland, og hun er stadig aktuell i regjeringsforhandlinger, slik hun bl.a. var under utarbeidelsen av Nasjonal transportplan som nylig ble lagt frem.

21. Helga Pedersen (40) - Parlamentarisk leder og nestleder i Ap

Hennes fars høyeste ønske var at hun skulle bli Norges første kvinnelige trålerskipper. I stedet ble Helga Pedersen fiskeriminister. Siden ble hun nestleder i Ap, i tillegg til å være stortingsrepresentant og parlamentarisk leder, noe som gjør henne til en av de aller mektigste i partiet og en som får gehør der det behøves.

22. Hilde Singsaas (41) - Statssekretær

Singsaas er statssekretær i Finansdepartementet, nestkommanderende etter Sigbjørn Johnsen og har blant annet hovedansvaret for budsjettarbeidet og forvaltningen av Pensjonsfondet.

41-åringen anses som en ringrev, og har tidligere vært statssekretær og politisk rådgiver ved Statsministerens kontor.

23. Gunn Wærsted (58) - Nordea-sjef

I tillegg til å administrere den norske fløyen av Nordea er Wærsted også sjef for hele konsernets Wealth Management. Hun er også den eneste fra Norge i Nordeas konsernledelse. I tillegg er hun medlem av valgkomiteen i Schibsted, hun er styremedlem i Bankenes Sikringsfond og nestleder i styret til Finansnæringens Hovedorganisasjon.

24. Trine Skei Grande (43) - Venstre-leder

Det gikk ikke så bra for Lars Sponheim ved siste stortingsvalg. Da ser det langt lysere ut for dagens partileder Trine Skei Grande, som kan glede seg over at Venstre er et mulig vippeparti i kampen om regjeringsmakten til høsten. Foruten å lede partiet er Skei Grande også medlem i flere sentrale stortingskomiteer.

25. Elisabeth Berge (58) - Departementsråd

Hele Norges oljedronning! Som departementsråd i Olje- og energidepartementet har Berge det øverste administrative ansvaret ikke bare for departementet, men også for forvaltningen av Petoro, som forvalter Statens direkte økonomiske engasjement, og de milliarder av kroner dette innebærer. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH, og har konserndirektørerfaring fra Statoil.

26. Ingelin Killengreen (65) - Departementsråd

Tidligere politidirektør Killengren er nå departementsråd i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet på andre året. Hun fikk mye negativ kritikk i sin forrige jobb, men høster desto mer ros nå fra sin sjef Rigmor Aasrud, som har proklamert at hun er glad for at departementets nye administrative leder har såpass bred og solid erfaring, og hun beskriver Killengreen som både markant, synlig og tydelig.

27. Eva Hildrum (64) - Departementsråd

Som departementsråd er Hildrum øverste, faste embedskvinne i Samferdselsdepartementet, som for øvrig var det departementet som av mange ble utropt til dette statsbudsjettets vinner. I tillegg leder hun et topptungt hurtigarbeidende utvalg om jernbanens fremtid, og ble i fjor dessuten oppnevnt til ordenskansler i St. Olavs Orden etter Nina Frisak.

28. Kristin Bergersen (44) - Statssekretær

Bergersen ble utnevnt som statssekretær i Justisdepartementet i februar i fjor, og vikarierer for Eirik Øwre Thorshaug. Bergersen kom fra jobben som kommunikasjonssjef i Renovasjonsetaten i Oslo kommune. Hun har hatt en rekke verv i Arbeiderpartiet og satt i Oslo bystyre i perioden 2003 til 2007.

29. Marie Benedicte Bjørnland (48) - PST-sjef

Helt i tråd med spekulasjonene ble Bjørnland i fjor utnevnt til ny sjef for Politiets sikkerhetstjeneste etter Janne Kristiansen. Den nye PST-sjefen har vært i politiet i 20 år, og har ledererfaring fra ulike nivåer, som politifullmektig, politiadjutant, politiinspektør og politimester. Bjørnland har så langt fått gode skussmål, og får skryt for sin åpne lederstil.

30. Heidi Heggenes (47) - Ekspedisjonssjef

Som ekspedisjonssjef for administrasjonsavdelingen ved Statsministerens kontor har Heggenes ansvaret for blant annet regnskap og budsjett i tillegg til konstitusjonelle saker, sikkerhet og beredskap. Heggenss er utdannet jurist, og var før hun begynte å jobbe under Stoltenberg ansatt i ulike avdelinger i Finansdepartementet.

31. Anne Nafstad Lyftingsmo (45) - Ekspedisjonssjef

Lyftingsmo er ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor med ansvar for departementets innenriksavdeling, og er en av Stoltenbergs mest betrodde i embedsverket. 45-åringen er siviløkonom fra Norges Handelshøgskole og har siden 1992 vært ansatt i Kommunal- og regionaldepartementet, hvor hun har innehatt ulike stillinger.

32. Gunn Ovesen (58) - Innovasjon Norge-sjef

Ovesen - også kjent som 8. mars-generalen - er administrerende direktør i Innovasjon Norge, som årlig deler ut nærmere seks milliarder kroner i ulike lån og tilskudd. Mye makt har hun også på grunn av sitt imponerende kvinnenettverk. Hver 8. mars inviterer hun hjem til et hundretalls kvinner - som blir kastet ut hvis de prater med noen de kjenner.

33. Nina Bjerkedal (60) - Ekspedisjonssjef

Hun er en av få siviløkonomer som har nådd toppen i Finansdepartementet, og hun innehar på mange måter drømmejobben for en økonom i det offentlige. Som ekspedisjonssjef og sjef for skatteøkonomisk avdeling har Bjerkedal nemlig en finger med i spillet rundt mange viktige økonomiske avgjørelser.

34. Vibeke Hammer Madsen (57) - Administrerende direktør

Gjennom sin stilling som administrerende direktør i næringslivets nest største hovedorganisasjon, Virke, representerer Hammer Madsen over 16.500 norske virksomheter. Handelsnæringens øverste sjef har i tillegg bred erfaring fra det private næringsliv, og innehar styreverv i både VG og Kværner.

35. Målfrid Bjærum (48) - Departementsråd

Bjærum har lang fartstid som departementsråd, først ved Statsministerens kontor og nå i Arbeidsdepartementet med særskilt ansvar for det underliggende Inkluderingsdirektoratet. Bjærum er utdannet cand.oecon. fra NHH og har cand.mag. fra UiB, samt bred erfaring som administrativ leder.

36. Sigrun Elisabeth Vågeng (62) - KS-leder

Vågeng er administrerende direktør i KS, den største interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i offentlig sektor, som organiserer alle landets 429 kommuner, 19 fylkeskommuner og mer enn 500 bedrifter. Hun har en bred bakgrunn fra norsk organisasjons- og samfunnsliv, og har tidligere blant annet vært direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

37. Bente Nyland (54) - Oljedirektør

Hertuginnen av den norske kontinentalsokkelen! Nyland er en erfaren geolog, og har som direktør for Oljedirektoratet ansvaret for å få pumpet så mange kroner som mulig ut av oljeeventyret. Hun har visstnok udiskutable kunnskaper om bassenget i Barentshavet, hvilket kommer godt med nå som regjeringen vil åpne for konsekvensutredning av oljeboring opp til Nordpolen.

38. Liv Gjølstad (68) - Høyesterettsdommer

Hun var første kvinne til å bli oppnevnt som meglingsmann, og fjerde kvinne gjennom tidene til å bli utnevnt som høyesterettsdommer. Det skjedde i 1988. I dag er Gjølstad den som har nest lengst fartstid i Høyesterett. Nylig ble det kjent at hun går av med pensjon i 2015, men enn så lenge har hun nok å fylle tiden med både som dommer og gjennom vervet i Den faste voldgiftsdomstol i Haag.

39. Ingse Stabel (66) - Høyesterettsdommer

Med sine nettingstrømper, korte skjørt og store øreringer utfordret hun manges oppfatninger av hvordan en kvinnesakskvinne burde te seg på 1980-tallet. Som høyt kompetent og respektert jurist kunne Stabel likevel velge karriere på øverste hylle. Siden 2011 har hun vært høyesterettsdommer, men er fortsatt kjent for sitt arbeid med likestillingsjus.

40. Toril Marie Øie (52) - Høyesterettsdommer

Øie har vært høyesterettsdommer siden 2004. Fra før hadde hun erfaring både fra Justisdepartementets Lovavdeling og som førstelektor ved Det juridiske fakultet ved UiO. Øie er medlem av det norske styret for De nordiske juristmøter og har dessuten vært med på å forfatte to lærebøker i strafferett.

41. Hilde Indreberg (55) - Høyesterettsdommer

Da hun tiltrådte som høyesterettsdommer i 2007, var hun nummer 180 i rekken og den ellevte kvinnen. Indreberg har lang erfaring fra Norad og som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo. Hun jobbet dessuten mange år som avdelingsdirektør i Justisdepartementet.

42. Bergljot Webster (47) - Høyesterettsdommer

Allsidige Webster var både advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten, advokat i Nordisk Skibsrederforening og partner i Hjort før hun ble høyesterettsdommer i 2008. Nå har hun søkt om - og fått innvilget - ett års permisjon fra januar neste år for å kunne arbeide på heltid med Advokatlovutvalgets utredning.

43. Kristin Normann (59) - Høyesterettsdommer

Normann har en imponerende CV, med omfattende erfaring fra næringslivet som partner i Selmer. I tillegg var hun lenge ansatt ved Universitetet i Oslo, og hun har vært lagdommer ved Borgarting lagmannsrett. I 2010 la hun fra seg jobben som forretningsadvokat og ble dommer i Høyesterett.

44. Ragnhild Noer (53) - Høyesterettsdommer

Noer ble høyesterettsdommer i 2010 og var da eneste kvinnelige søker. Inntil da jobbet hun i fem år som lagdommer i Borgarting lagmannsrett, og før den tid var hun hos Regjeringsadvokaten i hele 14 år, bare avbrutt av et år i Miljøverndepartementet. Noer har også utgitt en bok, Prosessnøkkelen, et godkjent hjelpemiddel til juridisk embedseksamen.

45. Anne Carine Tanum (58) - Styregrossist

Den driftige arvingen av bokhandlerkjeden Tanum, som hun solgte til Damm for noen år siden, er utdannet jurist og sitter i dag med en rekke styreverv som gjør henne til en av landets mektigste næringslivskvinner. Blant annet er hun nestleder for Oslo Universitetssykehus og styreleder i Norges største bank, DNB, og Kilden kulturhus i Kristiansand. Hun er styremedlem i Oslo Kino og Cappelen Damm, for å nevne noen av vervene.

46. Anne Kristin Herse (54) - Departementsråd

Herse ble i fjor utnevnt til assisterende departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun er utdannet jurist og har siden 2002 vært ekspedisjonssjef i sivilavdelingen i samme departement. Hun har variert og bred erfaring med juridiske problemstillinger. Blant annet har hun arbeidet som dommerfullmektig, politifullmektig og som advokat i privat advokatfirma.

47. Kjersti Løken Stavrum (44) - Generalsekretær

Stavrum blir ny generalsekretær i Norsk Presseforbund fra 2. september, og blir med det Medie-Norges mektigste. Hun kommer fra stillingen som avdelingsdirektør for kommunikasjon og egne kanaler i NHO, en jobb hun kun har hatt siden desember. Tidligere var hun featureredaktør i Aftenposten med ansvar for A-magasinet fra 2005 og Aften fra 2008.

48. Trine Lise Sundnes (43) - HK-sjef

Sundnes ble nylig takket for sin innsats i LO-ledelsen under kongressens siste dag, og skal nå ta over som forbundsleder i LOs tredje største forbund, Handel og Kontor, som har 65.000 medlemmer. I tillegg er hun nordisk representant i FNs arbeidslivsorganisasjon ILO og besitter en rekke andre styreverv.

49. Kari Gjesteby (66) - Riksmegler

Norges første kvinnelige riksmegler sørger for søt musikk mellom de mektigste partene i arbeidslivet. I året som gikk avverget hun frontfagsoppgjøret mellom Fellesforbundet og Norsk Industri, lot UNIO og Arne Johannessen streike seg til latter, men klarte ikke å hindre streik i Nordsjøen.

50. Hilde Haugsgjerd (60) - Sjefredaktør i Aftenposten

Den tidligere AKP(ml)-tilhengeren og RV-lederen styrer Norges største avis, og har med det vide fullmakter til å sette dagsorden i samfunnet. Haugsgjerd er dessuten også leder i Pressens Faglige Utvalg (PFU) og har lang og bred praksis fra norsk presse, blant annet som journalist i Vårt Land og Dagbladet og som sjefredaktør i Dagsavisen.

51. Mette Nord (54) - Statssekretær

Nord ble like før jul i fjor utnevnt til statssekretær ved Statsministerens kontor. Da kom hun fra stillingen som nestleder i Fagforbundet. Før det var hun fylkesleder i Telemark i Norsk Helse- og sosialforbund. Nord jobber tett med statsministeren og har blant annet ansvaret for å holde dialogen med fagbevegelsen.

52. Helje Solberg (46) - VG-redaktør

Med en far som var mangeårig sjefredaktør i Østlendingen og 17 til 18 aviser på frokostbordet hver morgen, var ikke Helje Solberg det minste i tvil om hvilken yrkesretning hun ville velge. Karrieren startet hun som sportsslusk i lokalavisen Østlendingen. Noen år senere vant hun SKUP-prisen, og i dag er hun redaktør for innholdet i Norges mest leste avis, VG.

53. Grace Reksten Skaugen (59) - Styreproff

Skaugen jobber som næringsdrivende konsulent, men er kanskje best kjent som styreproff. Firebarnsmoren har doktorgrad i laserfysikk, men gikk over til næringslivet som direktør i Enskilda Securities i 1994. Siden tok hun en MBA, og har i dag tunge verv i blant annet Statoil, Orkla og Styreinsttituttet. I Entra-styret gjorde hun dessuten en viktig jobb med å avverge snikansettelsen av Giske-venn Rune Olsø som ny konsernsjef.

54. Elisabeth Grieg (53) - Rederarving og styregrossist

Grieg er shippingdronningen over alle, rederarving og administrerende direktør i familieselskapet, en av Norges rikeste kvinner, leder av Europabevegelsens EØS-ressursgruppe og styremedlem i SOS Barnebyer. Tidligere var hun også president i Norges Rederiforbund.

55. Cecilie Bjelland (45) - Statssekretær

Bjelland gikk 1. mars i år inn som statssekretær i Kulturdepartementet. Hun er utdannet både jurist og økonom, og har bakgrunn fra Statoil, Arntzen de Besche Advokatfirma og GDF Suez. Noen måneder i forkant av kommunevalget i 2011 ble hun heltidspolitiker, og hun er nå styreleder i Stavanger Arbeiderparti og sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre og programkomité.

56. Peggy A. Hessen Følsvik (52) - Førstesekretær i LO

Følsvik ble for kort tid siden enstemmig valgt inn som ny førstesekretær i LO, og kom da fra stillingen som første nestleder i Handel og Kontor - et verv hun har hatt siden 2004. I tillegg til å være en del av LO-ledelsen er Følsvik også styremedlem i Fafo og Norsk Folkehjelp, samt nestleder i Nordisk Transportføderasjons Sivilflyseksjon.

57. Mona Juul (45) - Ekspedisjonssjef

Juul er ekspedisjonssjef og leder av Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene i Utenriksdepartementet. Hun var tidligere ambassadør og nestleder av Norges delegasjon til FN. Juul ble kjent tidlig på 1990-tallet da hun var en del av den hemmelige gruppen som la til rette for Oslo-avtalen, og kjemper nå om å bli ny ambassadør i Washington.

58. Elisabeth Walaas (44) - Ekspedisjonssjef

Diplomat og politiker Walaas har bakgrunn som lærer, men har siden slutten av 1980-årene kun hatt politiske verv og stillinger. Blant annet har hun vært politisk rådgiver, avdelingsdirektør og statssekretær i Utenriksdepartementet, før hun i 2011 ble utnevnt til ekspedisjonssjef der.

59. Trude Måseide (45) - Kommunikasjonssjef ved SMK

Sjefen for statsministerens kommunikasjon. Kommunikasjonssjefene i de ulike departementene er med på møter med den politiske ledelsen der politikken utformes. Måseide ved Statsministerens kontor er den mektigste av dem alle siden hun også har en finger med i spillet når alle de andre kommunikasjonssjefene ansettes, hun briefer journalister og leder møtene når spinndoktorene samles.

60. Gry Larsen (37) - Statssekretær

Larsen har vært statssekretær i Utenriksdepartementet siden 2009. Før det var hun politisk rådgiver for Jonas Gahr Støre. Hun har en lang politisk karriere bak seg, blant annet som leder, nestleder og sentralstyremedlem i Arbeidernes ungdomsfylking. Larsen har en stemme som høres, og er blant annet brennende engasjert i menneskerettigheter og kvinner i konflikter.

61. Hanne Skartveit (47) - VG-redaktør

Skartveit har vært politisk redaktør i VG siden 2009, og er en skribent som blir både lest og lyttet til og som lang fartstid som journalist i avisen. Før hun begynte hos VG i 1999, var hun i Arbeiderbladet (Dagsavisen). Skartveit er utdannet statsviter og jurist, har tidligere mottatt SKUP-diplom og høstet mye ros for 22. juli-dekningen.

62. Ine Marie Eriksen Søreide (37) - Profilert Høyre-politiker

I tillegg til å være profilert Høyre-politiker er Eriksen Søreide også tidenes yngste til å lede Stortingets forsvars- og utenrikskomité. Hun er dessuten leder for Europautvalget, som er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål, og er en het kandidat til en statsrådpost dersom Høyre vinner valget.

63. Marthe Styve Holte (63) - Helsetopp

Styve Holte ble utnevnt til ny styreleder i Helse Midt-Norge i januar i fjor etter at daværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen kvittet seg med hele det gamle styret på én gang. Så langt har den tidligere melkebonden, med bred erfaring gjennom styreverv i Helse Sunnmøre og Helse Møre og Romsdal, klart seg godt i jobben som av mange betegnes som Midt-Norges verste.

64. Christine B. Meyer (49) - Konkurransedirektør

Professor, statssekretær, finansbyråd, helsebyråd og ikke minst: landets første kvinnelige konkurransedirektør! Meyer har uten tvil en av Norges mest veldreide CVer, og er gift med tidligere statsråd Victor Norman. Den siste tiden har hun engasjert seg som en sterk motstander av forslaget om en ny boklov, som vil lovfeste en fastprisordning for salg av nye bøker, men ble overkjørt av regjeringen.

65. Monica Mæland (45) - Byrådsleder

Mens Erna Solberg har staket ut statsministerkursen, spekuleres det i hvem som skal bekle de forskjellige ministerpostene. Den heteste kandidaten til stillingen som justisminister er jurist og byråd i Bergen, Monica Mæland, som er dyktig politiker og en nær alliert og en god kollega av Solberg.

66. Julie M. Brodtkorb (37) - Høyre-kvinne og adm. dir.

Høyres fremadstormende kvinne-topp, trebarnsmor og karrierekvinne med stor K! Brodtkorb er for tiden både leder av Høyres kvinneforum og administrerende direktør i kommunikasjonsbyrået JKL. Hun sitter også i Høyres arbeidsutvalg, i partiets sentralstyre og er folkevalgt representant i bystyret i Oslo.

67. Elin Østebø Johansen (58) - WHO-ambassadør

Østebø Johansen er Norges ambassadør til Verdens handelsorganisasjon (WTO) og EFTA, og har det siste året dessuten ledet hovedrådet, WTOs øverste beslutningsorgan i Genève. Hun har hovedfag i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, og har erfaring fra både Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet, hvor hun var ekspedisjonssjef.

68. Tone Rønoldtangen (59) - Leder for LO Stat

Rønoldtangen er leder i LO Stat, som sammen med LO Kommune er et av to karteller i LO. Hun er dessuten fast medlem i LOs sekretariat. Tidligere jobbet hun som hovedkasserer i Norsk Tjenestemannslag. Ellers er bakgrunnen noe uortodoks: Rønoldtangen har nemlig jobbet til sjøs, først som byssepike, senere som radiooffiser før hun ble ansatt hos Forsvaret i Harstad.

69. Liselott Kilaas (54) - Direktør og styregrossist

Kilaas leder landets største private helseforetak, Aleris, samtidig som hun gjennom sitt styreverv i Norges Banks hovedstyre til en viss grad har inn-flytelse på renten og forvaltningen av Oljefondet. I tillegg innehar hun en drøss styreverv, blant annet i I.M. Skaugen, Adresseavisens pensjonskasse og Telenor.

70. Nina Tangnæs Grønvold (43) - Statssekretær

Grønvold ble i fjor utnevnt til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet med folkehelsearbeid som hovedarbeidsområde. En hovedsak her er å redusere ulikheter i helse, noe som også står sentralt i samhandlingsreformen. Grønvold kom fra jobben som kommunalsjef for helse og velferd i Fredrikstad, og er nestleder i Sarpsborg Arbeiderparti.

71. Ellen Arnstad (47) - Sjefredaktør

Henne-gründer Ellen Arnstad ble i fjor ny sjefredaktør i Norges største ukeblad, Se og Hør. I tillegg er hun styremedlem i Norsk redaktørforening, Grieg Media og Huser Sund Media. Arnstad har også jobbet for Allers, Akers Avis, Norsk Ukeblad, Billedbladet NÅ og som frilansjournalist i TV Norge.

72. Berit Svendsen (50) - Telenor-sjef

Telenor Norge-sjefen og direktøren i Telenor-konsernet er en av de mest profilerte lederne i selskapet, hvor hun er som veteran å regne. Hun startet sin karriere som forsker i Telenor allerede i 1988. I tillegg er Svendsen samfunnsengasjert, og går nå i bresjen for en ny runde i skolekampanje mot digital mobbing. Er også styremedlem i DNB Bank.

73. Elisabeth Stenwig (60) - Advokat

Stenwig sitter i ledergruppen hos Regjeringsadvokaten, statens advokatkontor i sivile saker. I tillegg er hun styremedlem i Domstolsadminstrasjonens styre og i De Nordiske Juristmøter Norge. Stenwig er dessuten oppnevnt som særskilt meglingskvinne for lønnsoppgjørene hvor hun bistår riksmeglingsmannen.

74. Tove Storrødvann (61) - Generalsekretær

Storrødvann er generalsekretær i Norges største arbeidstagerorganisasjon for langtidsutdannede, Akademikerne, med til sammen 163.000 medlemmer. Hun er også styremedlem i Storebrand Livsforsikring, og ble i oktober i fjor utnevnt til medlem av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene for en periode inntil 30. september 2015.

75. Aud Berit Alsaker Haynes (58) - Helsetopp

Til daglig er Haynes avdelingsleder i Aker Solutions, men det er vervet som nestleder i helseforetaket Helse Vest som løfter henne inn på listen. I tillegg er Haynes nestleder i Stord AP, samt gruppeleder for Arbeiderpartiet i Stord Kommune, hvor hun også sitter i kommunestyret, formannskapet og komiteen for næring, miljø og kultur.

76. Inger Lise Strøm (42) - Helsetopp

Strøm er nestleder i styret til Helse Nord og styreleder i Helse Nords revisjonskomité. I tillegg er hun direktør for finansstyring i Helgeland Sparebank, og sitter som styremedlem i Helgelands Utviklingsselskap, Sparebankbygg og Helgelands Sparebank eiendomsselskap. Strøm sitter også i styret i Helgeland boligkreditt.

77. Mette I. Wikborg (50) - Ekspedisjonssjef

Wikborg er ekspedisjonssjef i Nærings- og handelsdepartementets eierskaps-avdeling. Fra 2002-2003 var hun medlem av Skauge-utvalget, som utarbeidet forslag til ny skattereform. Wikborg har jobbet som universitetslektor ved Universitetet i Oslo, hun har vært Fulbright-stipendiat ved Harvard University, rådgiver i Finansdepartementet og konsulent i McKinsey.

78. Marianne Heien Blystad (55) - Advokat og styregrossist

Heien Blystad er advokat i advokatfirmaet Ro og Sommernes, men er også utdannet siviløkonom. Hun er styremedlem i Eksportfinans og Opera Software, samt i en rekke andre selskaper. I tillegg sitter hun i bedriftsforsamlingen til Orkla og er daglig leder og styremedlem i eiendomsselskapet Spencer Holding og Songa Shipping.

79. Kirsten Idebøen (50) - Sparebank1-sjef

Idebøen har vært administrerende direktør i Sparebank1 Gruppen siden 2009, og la nylig frem de beste førstekvartalsresultatene noensinne - stygge tap i Sparebank1 Markets til tross. Idebøen er også styreleder i flere SpareBank 1-selskaper og Odin Forvalting. I tillegg sitter hun i valgkomiteen i Norske Skog, og hun er styremedlem i Finansnæringens Fellesorganisasjon.

80. Hilde M. Tonne (47) - Konserndirektør i Telenor

Tonne sitter i konsernledelsen til Telenor, som konserndirektør med ansvar for teknologi og marked. Hun har vært forskningsdirektør i Norsk Hydro Oil & Energy, og i Telenor startet Tonne som konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar. Hun har også vært nestleder for selskapets operasjoner i Asia. Hun sitter i styret for Det Norske Veritas.

81. Brit Kristin Sæbø Rugland (55) - Styreproff

Styregrossisten Rugland har vært medlem av hovedstyret i Norges Bank, som blant annet setter styringsrenten her i landet, siden 2004. I tillegg er hun styreleder i Skanem Moss, Figgjo Eiendom, Rogaland Teater og en rekke andre Stavanger-relaterte selskaper.

82. Bente Landsnes (55) - Børsdirektør

Landsnes er direktør på Oslo Børs, styremedlem i Verdipapirsentralen, samt styreleder i VPS Clearing. Børsen mister både makt og markedsandeler, og dermed må tidenes første kvinnelige sjef for børsen i år ta ett skritt ned på maktstigen. Landsnes har tidligere jobbet som direktør i DNB.

83. Margareth Øvrum (54) - Statoil-direktør

Som konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Statoil finnes det ikke mange kvinner i olje-Norge som sitter på mer makt enn Margareth Øvrum. Hun har vært i oljeselskapet i over 30 år, og var i sin tid den første kvinnelige plattformsjefen på Gullfaks-feltet. Øvrum er i dag den best betalte kvinnen i Statoil.

84. Tina Vibeke Stiegler (36) - Konserndirektør i Schibsted

Stiegler har gjort kometkarriere i mediehuset Schibsted, og er nå konserndirektør for finans og operasjonell virksomhet i Schibsted Norge. Hun er også gjennom jobben styremedlem i Schibsted Forlag, og sitter i styret til blant annet Finn.no og Bergens Tidende.

85. Hege Duckert (51) - Kulturredaktør i NRK

Etter rundt 30 år som journalist i Dagbladet, ble Duckert kulturredaktør i avisen i 2002. Hun hadde da hatt flere ledende posisjoner i avisen. For fire år siden fikk hun jobben som kulturredaktør i NRK, hvor hun har ansvar for innholdsproduksjonen innen kultur, musikk og drama. Dette inkluderer ansvar for deler av P2, NRK2, musikkredaksjonen og Kringkastingsorkesteret.

86. Eli Gunhild By (50) - Forbundsleder

Eli Gunhild By er forbundsleder i Norges fjerde største fagforbund, Norsk Sykepleierforbund (NSF), og sørger for å ivareta interessene til landets over 90.000 sykepleiere. By er langt fra en nykommer i forbundet, og har også erfaring som nestleder i Unio. Hun jobbet lenge som sykepleier, og har hatt flere tillitsverv.

87. Anne Lise Meyer (45) - Styreproff

Meyer er styreleder i Berner Gruppen, som blant annet eier Dagbladet, DB Medialab og Citypassasjen. Konsernet sitter på en større eierandel i NHST, som eier Dagens Næringsliv. Meyer har tidligere hatt tunge stillinger i Hamang Papirfabrikk, Gillette Norge, Hewlett-Packard og NetCom.

88. Kaia Storvik (36) - Sjefredaktør i Dagsavisen

Kaia Storvik er nå inne i sitt fjerde år som sjefredaktør i Dagsavisen - et verv hun deler med den profilerte samfunnsdebattanten Arne Strand. Storvik kom til Dagsavisen i 2004, da som tidenes yngste og ferskeste sjefredaktør, og har tidligere jobbet som journalist i Vårt Land, Dagbladet og DN.

89. Marie Simonsen (51) - Politisk redaktør i Dagbladet

Med ti år på baken som politisk redaktør i Dagbladet er Marie Simonsen en av de mest fremtredende pressepersonlighetene her i landet med en markant stemme i det offentlige rom. Feministen har markert seg med sterke meninger om politikk og kjønnslikestilling og er en ivrig samfunnsdebattant. Simonsen har tidligere jobbet i både DN og VG.

90. Gisele Marchand (54) - Eksportfinans-sjef

Marchand er sjef i Eksportfinans, som yter langsiktig finansiering til norsk eksportsektor. I 2011 besluttet regjeringen at den ville overta ansvaret for nye lån under ordningen gjennom å etablere en ny statlig enhet. Marchand er også styremedlem i Christian Ringnes Victoria Eiendom og Eiendomsspar, Flyktningehjelpen, Selvaag og Gjensidige Forsikring.

91. Kristine Falkgård (45) - Adm. dir. i Kommunalbanken

Etter flere år som direktør for markedsoperasjoner og analyse i Norges Bank har Kristine Falkgård tatt veien til kommune-Norges ledende finansinstitusjon - Kommunalbanken - hvor 45-åringen er administrerende direktør. Banken finansierer blant annet hundrevis av skoler, barnehager, sykehjem og omsorgsboliger.

92. Erna C. Hagensen (56) - Forbundsleder

Hagensen er forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, som organiserer rundt 33.000 medlemmer innen blant annet forvaltning, anleggs- og vedlikeholdsarbeid i offentlig regi og anleggsrelatert entreprenørarbeid. Hagensen er også styremedlem i LO og Orklafondet og innehar flere mindre styreverv.

93. Kathrine Raadim (40) - Politisk rådgiver

Raadim er politisk rådgiver i Utenriksdepartementet og jobber tett med utenriksminister Espen Barth-Eide. Hun har tidligere vært politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet og har hatt en lang rekke verv og stillinger knyttet opp mot utenriks- og forsvarspolitikk, blant annet som rådgiver for PLO.

94. Astrid Huitfeldt (35) - Politisk rådgiver

I likhet med søster Anniken Huitfeldt har også Astrid Huitfeldt en sentral rolle i regjeringen, som politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet. Det meste tilsier at hun skjøtter jobben godt. Da Jonas Gahr Støre byttet ministerpost i fjor, valgte han nemlig å ta Huitfeldt med seg videre.

95. Ingrid Finboe Svendsen (51) - Direktør i Arbeidstilsynet

Som direktør i Arbeidstilsynet har Finboe Svendsen ansvar for å føre tilsyn med virksomheter underlagt arbeidsmiljølovens krav. Arbeidstilsynet er underlagt Arbeidsdepartementet, og omfatter blant annet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Petroleumstilsynet og Klima- og forurensingsdirektoratet.

96. Libe Rieber-Mohn (47) - Varaordfører (Ap)

Rieber-Mohn har lang erfaring som lokalpolitiker, og er i dag leder for Oslo Arbeiderpartis bystyregruppe og er varaordfører i Oslo. Hun er også nestleder i Oslo Havnestyre og styremedlem i Støttesenter mot Incest. Hun er utdannet sosiolog, men har jobbet som heltidspolitiker siden 2004. Rieber-Mohn er gift med DNB-sjef Rune Bjerke.

97. Kristin Berge (50) - Departementsråd

Departementsråd Kristin Berge er øverste faste embedsmann og administrative leder for Kulturdepartementet, som har ansvar for blant annet kultur-, medie-, idretts- og spillsaker og koordinerer statlig politikkoverfor frivillig sektor. Berge er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo.

98. Jorunn Berland (57) - YS-leder

Jorunn Berland ble i mars enstemmig valgt til ny YS-leder. YS består av 21 forskjellige forbund med til sammen rundt 230.000 medlemmer fra alle sektorer i arbeidslivet. Berland har blant annet bakgrunn fra Finansforbundet - et av de største forbundene i YS - hvor hun var forbundsleder i ti år.

99. Tove Strand (66) - Viseadm. dir. ved OUS

Strand er viseadministrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, og har ansvar for samhandling og internasjonalt samarbeid. Samtidig er hun styreleder for Kreftregisteret. Strand er kjent som "røykelovens mor", etter at hun som sosialminister sto bak innføringen av røykeloven i 1988.

100. Anne Næss Myhrvold (47) - direktør i Petroleumstilsynet

Hun forlot en jobb hun elsket, gikk ned i lønn og måtte dumpe sine aksjer i oljeselskapet BP på et lite heldig tidspunkt. Til gjengjeld har Myhrvold inntatt en av de aller mektigste - og mest ansvarsfulle - posisjonene i olje-Norge.