Livsstil

Elsker du sola lever du mye lenger

Ny forskning viser at de som dyrker sola i gjennomsnitt lever seks år lenger.

Kvinne - Foto - Scanpix

Kvinne - Foto - Scanpix

Artikkel av: Stein Ove Haugen
16. oktober 2013 - 09.26

En ny og oppsiktsvekkende forskningsundersøkelse som er foretatt blant så mange som 4,4 millioner dansker, viser at de som trives godt i sola lever langt lengre enn de som helst trekker inn i skyggen.

Mennesker som har vært ivrige solere, og har fått den ikke dødlige formen for hudkreft, lever i gjennomsnitt seks år lengre enn befolkningen som helhet.

- Gjennomsnitsdansken, kvinner og menn under ett, blir i dag 80 år. Men når det gjelder denne gruppen soldyrkere kan vi se at de i snitt når å feire 86-årsdagen. Og at de forøvrig har en lavere forekomst av både blodpropper i hjertet og knokkelskjørhet enn resten av befolkningen, sier en av forskerne bak undersøkelsen, professor Børge Nordestgaard ved Herlev Hospital.

Forskerne kan ikke peke på den direkte årsakssammenhengen mellom soling og funnene.

FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK