Livsstil

Kvinnelig intuisjon – myte eller realitet?

Kvinner fanger opp viktige signaler og uttrykk, som ikke menn har evne til, mener Grethe Holtan.

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
23. april 2014 - 08.05

Vi har alle hørt uttrykket ''kvinnelig intuisjon'', en egen evne til å lese andres følelser og tanker. Den er biologisk knyttet til kvinner, og noe menn ikke har tilgang til, selv om de skulle ønske det. Er dette bare en myte eller finnes det noe realisme i det?

- Forskning innen kroppsspråk viser at kvinner som gruppe er dyktigere til å lese følelser i ansiktsuttrykk enn menn. De kan lettere plukke opp subtile emosjonelle meldinger som sendes ut, sier Grethe Holtan til HegnarKvinner.

- De er også flinkere selv til å uttrykke følelser gjennom ansiktsuttrykk, stemmeleie og kroppsspråk, spesielt positive følelser, fortsetter hun.

Beviset har ifølge Holtan ofte vært nevnt som et mulig tegn på kvinners intuisjon og ble allerede i 1997 dokumentert av Graham & Ickes og Hall i 1984.

Mer empatiske

Holtan - som er utdannet MBM (Master of Business and Marketing) fra Handelshøyskolen BI i Oslo – har fordypet seg i intuisjon i en årrekke og har trent og hjulpet mange bedrifter og privatpersoner.

Hun har jobbet i inn- og utland, som leder både på strategisk og operativt nivå, og arbeidet for Shell International, Shell Skandinavia og Norske Shell. I tillegg har hun bygget opp Invito Inspire AS og Sinius AS.

Nylig ga hun ut boken 'Intuisjon – teft, timing og tilstedeværelse'.

- Menn er generelt sett flinkere til å kontrollere og skjule følelser i ansiktet, det såkalte pokerfjeset. Det er også dokumentert at kvinner blir sett på som mer empatiske enn menn, og de ser også på seg selv som mer empatiske.

- Kvinner er med andre ord mer åpne for andres følelsesmessige signaler, fortsetter hun.

Holtan tror at dette kan ha noe å gjøre med at kvinner historisk og tradisjonelt sett har hatt mest trening i sosialt samspill.

- Deres hovedrolle har vært å ta vare på familie, venner og lokale miljø. De realiserte seg hovedsakelig gjennom andre og utviklet dermed evnen til å lese og dekode andres behov og følelser. De ble spesialister til å oppfatte detaljer i sosiale situasjoner, samt små variasjoner og forandringer i atferd hos andre mennesker.

- I tillegg kan de ha arvet denne erfaringen fra generasjonene før dem. Den sveitsiske psykiateren Carl Gustav Jung kalte dette for den kollektive intuisjonen, det vil si ubevisst kunnskap som ligger lagret i gruppekulturen.

En maktkamp

Holtan mener det også er grunn til å tro at den overlegne kvinnelige intuisjonen kan ha kommet av maktkamp mellom kjønnene.

- Kvinner har historisk sett hatt mindre makt enn menn, og har derfor vært nødt til å bruke mer tid på å observere og analysere ikke-verbale tegn for å få tilgang til informasjon og dermed makt, sier hun, og fortsetter:

- Husk at kjønnsforskjeller, for eksempel ferdigheter i å kommunisere følelser, er gruppebasert. Det finnes mange menn som er trent i å lese andres følelser. Videre er det dokumentasjon på at kroppsspråk kan læres, spesielt evnen til å lese og sende ut emosjonelle signaler.

Holtan viser til at hjernebjelken, corpus callosum, er større hos kvinner enn menn og at dette kan indikere sterkere intuisjon.

- Det er broen som ligger mellom de to hjernehalvdelene våre, som binder dem sammen og som gjør at de to hjernehalvdelene kan kommunisere med hverandre. Normalt finnes det cirka 200 millioner nervetråder i hjernebjelken som styrer informasjonutvekslingen mellom hjernehalvdelene ved de fleste bevisste aktiviteter.

Gjennom corpus callosum passerer en mengde informasjon, og særskilt mye når man vil finne en idé eller drive med hoderegning.

- Dersom man skal forklare en idé eller en følelse fra hukommelsen, må informasjon fra begge hjernehalvdelene brukes, og den informasjonen må passere gjennom corpus callosum, forklarer Holtan.

Hvordan de to halvdelene arbeider, kan man måle med EEG. Fra man blir født og vokser opp, integreres de to halvdelenes arbeid mer og mer. Hjernen blir mer og mer spesialisert jo eldre man blir. Samarbeidet forbedres også hele tiden. Dette kan forklare den erfaringsmessige intuisjonen.

- Ved corpus callosum agenesi, som er en medfødt skade, finnes det ikke noen slik kobling mellom hjernehalvdelene. Årsaken er hittil ukjent. Skadene kan medføre forsinket utvikling når det gjelder språk, hukommelse og konsentrasjon som også påvirker motorikken, fremhever Holtan.

Fanger opp mer

En annen teori om den kvinnelige intuisjonen er ifølge Holtan at simultankapasiteten deres gjør at de fanger opp mer informasjon enn menn.

- På denne måten klarer de å fange inn viktige signaler og uttrykk.

Holtan fortalte at hun kunne se på moren sin om det var noe hun ikke fortalte henne. Hun kunne se det i ansiktet hennes. Da jeg ba henne beskrive hvordan hun så det, kunne hun ikke forklare det.

- Det kan være at jeg fanger opp noe med en gang noe er endret, men jeg er fremdeles ikke i stand til å tolke meg fram til hva det er, avslutter Holtan til HegnarKvinner.