Livsstil

Utviklet lommepsykolog etter tøff tid

Hilde Amundsen håper appen hennes kan gi andre en bedre hverdag.

Hilde Amundsen

Hilde Amundsen

Artikkel av: Karen Thue
26. mai 2014 - 12.16

Fredag sist uke lanserte gründer og blogger Hilde Amundsen en ny app. Den har navnet "Mindfit" og er en motivasjonsapp, en slags lommepsykolog.

Ideén til Mindfit kom etter at Hilde selv gikk gjennom en tøff periode, og trengte motivasjon for å endre tankemønster, flytte fokus og sette grenser. Etter hvert som hun lærte seg metoder og teknikker som fungerte for henne, oppdaget hun at man kunne oppnå store endringer ved hjelp av små grep.

- Jeg ble inspirert til å lage appen fordi jeg selv var på jakt etter denne typen hjelp for en del år siden. Jeg fant ikke noen produkter som hjalp meg, så jeg har laget et produkt jeg selv har hatt behov for, og etter hvert oppdatet at mange har behov for, sier Hilde til HegnarKvinner.

Da Hilde fortalte folk hva hun hadde gjort for å få det bedre med seg selv, ble hun møtt med stor interesse.

- Alle jeg snakket med kunne fortelle at de hadde ting de også slet med - det var sånn det hele startet. Det er jo så mange som sliter. Hva med å lage noe som kan hjelpe flere?

Amundsen mener det er høy terskel for å faktisk søke hjelp, og at mange ønsker å klare seg selv.

- Ofte er det lange ventelister hos psykologer, og det var også en av grunnene. I tillegg er det sånn at ikke alle tenker at de skal søke hjelp, at man tror utfordringene ikke er «store» nok.

Bli bevisst negative tankestrømmer

Søsteren til Hilde, psykologspesialist Janne Ekeberg Amundsen, har vært med på utviklingen av appen.

- Min og mange andre psykologers tid strekker ikke til for å hjelpe alle. Mange blir dermed gående uten hjelp eller de må klare seg selv som best de kan helt fram til plagene har økt såpass at det offentlige helsevesen kan prioritere dem. Jeg har et ønske om å nå ut tidligere. Da kan flere hjelpe seg selv og dermed vil en kunne forebygge at problemene øker på, sier Ekeberg Amundsen, som forklarer at appen simulerer spørsmål og teknikker en psykolog ville bruke i sitt møte med de som søker hjelp.

- Den er inspirert av anerkjente terapimetoder som EMDR og kognitiv terapi, i tillegg til egne opplevelser og erfaringer. Den hjelper deg til å bli bevisst ditt problemområde og få innsikt i hva som hindrer deg i å endre på dette. Ikke minst å bli bevisst negative tankestrømmer og følelser. Min erfaring er at mange trenger hjelp med å snu det negative til det positive.

Hilde Amundsens motivasjon for å skape Mindfit er å hjelpe andre.

- Jeg liker å hjelpe folk, så utgangspunktet mitt var at vi kan hjelpe flere til å få en bedre hverdag med enkle teknikker. Tanken er litt sånn at når det funket for meg, så funker det for andre også, sier gründeren som utviklet appen med tilskudd fra Innovasjon Norge.

Kjempefint

Psykolog, forfatter og stipendiat Peder Kjøs ved Universitet i Oslo, har ikke sett appen, men tror det å ha en lommepsykolog kan virke positivt.

- Det finnes en del forskning på selvhjelpsbøker som viser at det kan ha god effekt å gruble litt gjennom egne tilstander. Så lenge appen er bra laget er det kjempefint at man nå tilbyr selvhjelp i et nytt medium - på mobilen - som er tilgjengelig og lett å bruke.

Mye psykoterapi handler om å bli klar over tankemønstre, og det kan en app gjøre noe med, mener Kjøs.

- Men jeg tviler på at det vil være noe særlig å hente når det gjelder relasjonell bearbeiding av problemer. Du blir ikke kvitt personlighetsforstyrrelsen din med en app. Men til sitt sjikt og sitt bruk er det sikkert veldig bra.