Livsstil

Få norske kvinner vil bli ledere

Få norske kvinner som ønsker lederansvar i løpet av karrieren.

Sjef - Foto - Scanpix

Sjef - Foto - Scanpix

Artikkel av: Karen Thue
23. juni 2014 - 10.56

– Det er synd at kun 29 prosent av norske kvinner ønsker lederansvar i karrieren. Her går arbeidslivet glipp av mange gode ledere og mye kompetanse, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i fag- og interesseorganisasjonen Lederne.

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på vegne av arbeidslivsprisen Helt sjef.

Mangler ikke ambisjoner

Lederne organiserer 17.000 ledere i Norge. Siden 90-tallet har kvinneandelen økt kraftig. I dag er 30 prosent kvinner og andelen øker fortsatt. Lederne kjenner seg ikke igjen i påstanden om at kvinner mangler ambisjoner. 

– En del peker på kvinners ambisjoner. Vi mener det i større grad handler om hvordan arbeidsgiver tilrettelegger for at kvinner skal ta lederstillinger. At få kvinner i undersøkelsen sier de ønsker lederansvar, henger mer sammen med strukturelle forhold enn ambisjoner tror vi, sier Brekke.

Flere unge ønsker lederansvar

70 prosent av Norges befolkning sier i undersøkelsen at de er komfortable med å ha en kvinnelig leder som også er yngre enn seg selv. 1 av 2 mener også at det er for få unge, kvinnelige ledere i Norge. En av Norges største arbeidsgivere for ungdom mener svaret er å gi unge lederansvar tidlig.

– 38 prosent av unge kvinner ønsker lederansvar. Det er en positiv trend som man må bygge videre på. Kvinner må få lederansvar tidlig, slik at de har kompetansen og lysten med seg fra starten karrieren, sier Margaret Brusletto, kommunikasjons- og personaldirektør i McDonald’s Norge AS, som er en del av Hel Sjef.

To av fem kvinner under 30 år mener det er viktig for fremtidig karriere å ta lederansvar i ung alder.

Ser til Sverige

Undersøkelsen viser at det er flere menn enn kvinner som ønsker lederansvar i løpet av karrieren. 48 prosent av mennene sier de ønsker å lede.

– I Sverige har flere store bedrifter gått sammen for å øke andelen ledende kvinner i arbeidslivet gjennom prosjektet Battle of the numbers. De har vist at god tilrettelegging fra arbeidsgiver har stor effekt, sier Brusletto.