Livsstil

- Finn tre ting å være takknemlig for

Har du fått denne utfordringen av en venn på Facebook så bør du ta den, skriver Merethe Drønnen-Schmidt.

Merethe Drønnen-Schmidt - Foto - grymonicafoto.com

Merethe Drønnen-Schmidt - Foto - grymonicafoto.com

Artikkel av: Karen Thue
2. juni 2014 - 15.54

De siste ukene har mange Facebook-brukere blitt utfordret av sine venner til å fortelle om 3 ting per dag, i 3 dager, som de er takknemlige for.

De aller fleste synes dette er hyggelig og positivt, selv om enkelte synes at dette bare er noe tull. Men visste du at denne trenden har sitt utspring i positiv psykologi?

Positiv psykologi er en ny tradisjon i psykologien som har ekspandert og vokst i forskningsomfang siden tusenårsskiftet. Mens den tradisjonelle psykologien hovedsakelig har fokusert på menneskelige svakheter og mangler, er fokuset i dette nye paradigmet utvidet til også å inkludere menneskelige styrker og potensiale, både i individer og organisasjoner.

Martin Seligman, kjent som en av grunnleggerne av den positive psykologien, gjorde en studie med deprimerte personer. De deprimerte personene fikk i oppgave å skrive ned tre ting som hadde gått bra den dagen, istedenfor å fokusere på tilstanden av og årsaken til at de var ulykkelige.

Den andre delen  av denne forskningen innebar at de deprimerte formet grupper hvor de oppmuntret hverandre til å legge merke til og fokusere på de positive hendelsene som skjedde i løpet av dagen. Det fantastiske som skjedde var at depresjonen hos 94 % av de som deltok på forskningen sank signifikant! Fra klinisk kraftige symptom på depresjon til klinisk mild og moderate symptom på depresjon. Resultatet var lik effekten av medisinering og kognitiv terapi kombinert (Rock & Schwartz, 2007).

Altså sank graden av depresjon og håpløshet ved å snu fokuset fra det negative til det positive!

Hele poenget med å skrive ned 3 positive ting på en dag, var ikke å dikte en fantasi-virkelighet av tilsynelatende lykke,- men å faktisk lete etter tre positive ting hver dag – på tross av at disse personene følte seg triste, deprimerte og ikke nødvendigvis befant seg i positive omgivelser.

Det er det som er hele poenget! Ved å bevisst flytte fokuset til noe positivt, om enn så lite, så er vi mennesker i stand til å selv kunne løfte oss ut av avmaktsfølelse og oppgitthet. Vi må  selv velge å «skru bryteren på pluss istedenfor på minus». Det er en viljeshandling, som over tid vil kunne gi deg mange positive «bivirkninger», som du kan lese om nedenfor.

Siden dette forskningsprosjektet ble gjort, har mange flere forskningsresultater blant annet vist  at der er et signifikant forhold mellom takknemlighet og lykke (Emmons & Sterns, 2013).

Der har også blitt påvist en sammenheng mellom det å være takknemlig for det man har og ens emosjonelle helse (Emmons og McCullough, 2003) , og mellom takknemlighet og styrkede parforhold (Gordon, 2013).

Emmons &  Stern viser til at det å utøve takknemlighet kan minske blodtrykket, forbedre immunforsvaret, og også redusere risikoen for å få depresjon og angst i løpet av livet.

Takknemlighet har også en sterk link til mental helse og tilfredshet i livet,- mer enn optimisme, håp og medfølelse. Personer som er takknemlige erfarer mer glede, entusiasme, kjærlighet, lykke og optimisme.Takknemlige mennesker håndterer også bedre hverdagsstress, blir fortere friske av sykdom og har en mer robust fysisk helse!

Dette betyr at vi faktisk kan ta grep og forandre vår tilværelse til det bedre ved hjelp av vår vilje til å jobbe med våre egne tanker og vår måte å møte våre omgivelser på - i dette tilfellet med takknemlighet!

Så ta imot denne oppfordringen fra dine venner på sosiale media om å trene deg opp i å være og vise takknemlighet. Du kan bare risikere å bli lykkeligere, gladere og mer fornøyd! Og det kan også gi positiv effekt på de som du omgås!

Merethe Drønnen-Schmidt - pedagogisk-psykologisk rådgiver og forfatter av boken Power-UP!