Livsstil

- Å jobbe med menn er prestasjonsfremmende

Linda Bjørhusdal har jobbet tretten år ved mannsdominerte arbeidsplasser. Erfaringen hennes er utelukkende positiv.

Linda Bjørhusdal, kandidat i Årets Unge Ledere  - Foto - Privat

Linda Bjørhusdal, kandidat i Årets Unge Ledere - Foto - Privat

Artikkel av: Karen Thue
4. mars 2015 - 10.49

- Jeg tenker ikke så mye over at jeg jobber i et mannsdominert miljø. Det er blitt så naturlig for meg, sier 31 år gamle Linda Bjørhusdal, seksjonsleder for 110, Oslo Brann- og redningsetat.

Med en Bachelor i ledelse og militære studier ved Luftkrigsskolen, erfaring som troppssjef i Nasjonal innsatsstyrke og stabsoffiser ved Luftforsvarets seleksjonssenter, er hun vant til arbeidsmiljø der menn er i flertall - og hun trives med det.

- Jeg tror nok at mange kvinner i mannsdominerte yrker føler at de daglig må bevise seg «gode nok», og at de helst må prestere litt bedre enn gutta, for å bli godtatt på samme måte. Jeg har selvfølgelig kjent på dette selv også, men jeg synes det har vært utelukkende positivt nettopp fordi det er prestasjonsfremmende, fortsetter hun.

Etter ti år i Forsvaret ønsket Bjørhusdal å prøve seg i en sivil jobb, og da ble det naturlig å søke en lederjobb i et beredskapsmiljø.

- Det at jeg har valgt et lederyrke handler om flere ting. Jeg føler at jeg får brukt mange sider av meg selv i et slikt yrke, jeg liker at det er allsidig, at det handler om menneskelige ressurser og at det ligger en viss kompleksitet i det, sier Bjørhusdal, som for tiden også tar en master i styring og ledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hva slags ledertype er du?

- En leder man kan ha tillit til. Jeg jobber ikke med skjulte agendaer og jeg er åpen og ærlig i mitt virke, jeg er tydelig på hvor jeg vil og hva jeg vil. Jeg er ikke redd for å forfekte egne synspunkter, og jeg tørr å bli litt upopulær. Samtidig er jeg en leder som ikke hever meg over andre, det er viktig for meg å behandle folk på en god måte og lytte til hva andre har å si.

Bjørhusdal sier hun også er en leder som liker å utvikle seg, og derfor har hun både tatt lederutvikling i Forsvaret og er blitt påmeldt Årets Unge Ledere i regi av Assessit.

- Begge er eksempler på arenaer hvor jeg gjennom tilbakemeldinger, refleksjoner, øvelser og simuleringstrening har fått økt selvinnsikt rundt min rolle som leder. Å kjenne seg selv blir en kontinuerlig prosess, da er det nødvendig å tråkke utenfor komfortsonen med jevne mellomrom, forklarer hun.

Kan lederegenskaper tilegnes eller blir man født med dem?

- Jeg tror at hvis man er en naturlig leder så har man hatt den rollen bestandig. Likevel har alle et forbedringspotensial, og selv ikke den beste leder er utlært. Lederrollen er en rolle man får, ikke en rolle man tar, slår Bjørhusdal fast.

Som liten jente hadde hun ulike forestillinger om hva fremtiden ville bringe, men da hun kom i tenårene var det de typisk tøffe yrkene som fristet mest.

- Jeg tenkte en stund på å bli politi, men endte opp med å velge Befalsskolen etter videregående. Som person har jeg alltid hatt sterke meninger og jeg hadde nok en viss autoritet i vennegjengen når jeg var yngre. Jeg kan gjerne innrømme at jeg på godt og vondt kan karakteriseres som både egenrådig og sta, men dette er også noen av grunnene til at jeg har gått mine egne veier, tatt uredde avgjørelser og takket ja til utfordringer, forteller hun.

Hva fikk deg til å velge den utdannelsen ved Luftkrigsskolen?

- Det som gjorde at jeg innledningsvis fikk øynene opp for Luftkrigsskolen var at en skoleplass ved denne utdanningsinstitusjonen hang høyt. Det var en skole som ikke alle kom inn på og jeg visste at man måtte gjennom en omfattende seleksjon for å bli kadett. Utover dette var motivasjonen min litt todelt. Jeg drives av et utpreget konkurranseinstinkt og hadde et ønske om å prestere både fysisk, psykisk og teoretisk. I tillegg var offiseryrket noe som appellerte til meg ved at det var spennende, utfordrende og meningsfylt.

Seksjonslederen tror ikke arbeidshverdagen hennes skiller seg merkbart fra andre lederes hverdag. Mye av tiden går til administrasjon, mail og møter.

- Jeg prøver likevel å komme tett på mine undergitte i løpet av arbeidsdagen og tilstreber spesielt å skape en tett dialog med mine undergitte ledere så ofte jeg kan. Arbeidsmiljøet er imidlertid svært hektisk, så det er ikke alltid jeg får så mye tid som jeg skulle ønske, forklarer hun.

Hva er mest utfordrende med jobben din?

- For meg handler det om å finne balansen i mellomlederrollen og i mitt eget lederskap. Jeg skal operasjonalisere min overordnede leder sine strategier og drive ledelse gjennom andre ledere for å nå mål. Dette gir meg utfordringer daglig og jeg må hele tiden være bevisst min plass i hierarkiet og tenke gjennom hvordan jeg ønsker å være som leder og hva som er mine kjerneverdier. Alt man gjør og ikke gjør blir lagt merke til, og alle har en formening om resultatene det gir.

Bjørhusdal har følgende råd til andre kvinner som vil opp og frem.

- For meg handler det ikke om kjønn, nettopp fordi kompetanse ikke handler om kjønn. Skal man opp og frem som leder tror jeg man må være reflektert rundt sitt lederskap, sette seg mål og være villig til å jobbe hardt for å komme dit man ønsker. Selvdisiplin og selvsikkerhet tror jeg er viktige stikkord for å lykkes. Kanskje er menn generelt bedre på dette enn kvinner?

Bio:

Navn: Linda Bjørhusdal

Tittel: Seksjonsleder 110

Virksomhet: Oslo Brann- og redningsetat

Alder: 31 år

Fakta fra CV

– Instruktør ved Luftforsvarets Befalsskole Kjevik

– Bachelor i ledelse og militære studier ved Luftkrigsskolen

– Troppssjef i Nasjonal innsatsstyrke

– Stabsoffiser ved Luftforsvarets seleksjonssenter

– Seksjonsleder 110 i Oslo Brann- og redningsetat