Livsstil

Flere kvinner i IT: Dette er gode nyheter!

En av fire i bransjen er kvinner, viser en ny, norsk undersøkelse.

Anne Gretland - Foto - Odanettverk

Anne Gretland - Foto - Odanettverk

Artikkel av: Karen Thue
29. april 2015 - 12.26

På vegne av Oda-Nettverk gjennomfører TNS Gallup hvert år en undersøkelse om andelen kvinner i norsk IT-bransje. De siste to årene har kvinneandelen stått på stedet hvil og undersøkelsen har vist at kun 1 av 5 i IT-bransjen er kvinner.

Resultatene fra undersøkelsen i 2015 viser imidlertid at trenden er i ferd med å snu: Nå er nesten 1 av 4 i bransjen kvinner (23 %). Resultatene viser også en økning i andelen kvinner som har stillinger innenfor IT-utvikling og programmering. Ikke minst øker andelen kvinner som innehar lederstillinger.

- Dette er gode nyheter! Vi var veldig skuffet over at andelen ikke økte i fjor, men nå ser vi at innsatsen begynner å bære frukter. I løpet av de 10 årene som Oda-Nettverk har eksistert har vi sett en endring i bransjen og det er blitt et mye større fokus på mangfold. De fleste IT-selskaper har innsett at de trenger både kvinnelige og mannlige ledere, og menn og kvinner i alle typer stillinger i sine selskaper, sier leder for Oda-Nettverk, Anne Gretland.

Målrettede tiltak i bransjen fungerer

Oda-Nettverk har noen hypoteser om hvorfor andelen øker.

- Dette er et arbeid som tar tid og det endres ikke over natten. Det er summen av flere tiltak som gir effekt, og flesteparten av våre samarbeidspartnere ligger godt over snittet i bransjen, fortsetter Gretland og nevner noen tiltak de gjør:

- De øker fokus på å rekruttere kvinner blant annet gjennom å gå bort fra standardiserte stillingsannonser som fokuserer på kvalifikasjoner og krav til å bli mer visjonære og søkende.

- De fronter sine kvinnelige ansatte i rekrutteringsprosessen og skaper rollemodeller.

- De etablerer interne kvinnelige nettverk som skal stimulere til erfaringsutveksling og økt kunnskap.

- De bygger kvinnenettverk ved studiesteder for å øke kunnskapen om bransjen og hvilke muligheter som finnes innenfor teknologi og digitalisering.

- De har forankret strategien i toppledelsen. Ledelsen viser ved handling at de ønsker å øke kvinneandelen.

Microsoft er en av samarbeidspartnerne som har økt kvinneandelen de siste årene:

- Mangfold er med på å skape en attraktiv arbeidsplass, noe som igjen påvirker resultater. Mangfold er med andre ord ikke bare hyggelig, men også lønnsomt, sier Kristin Ruud, HR direktør i Microsoft Norge.

Compello har en kvinneandel på 36% og administrerende direktør Gustav Line forteller at selskapet tenker bevisst på hvordan de skal tiltrekke seg kvinner i alle ledd i forbindelse med ansettelsesprosessen.

- Tiltakene vi gjør er enkle, men effektive. Vi bruker alltid bilder av både kvinnelige og mannlige ansatte i markedsføringen av selskapet og løsningene, vi oppfordrer kvinner i selskapet til å holde foredrag både internt og eksternt og generelt ta en synlig rolle i sosiale medier og media. Samtidig streber vi alltid mot å ha minst en kvinne blant finalekandidatene i en ansettelsesprosess.