Livsstil

- Å lytte til hjertet er den viktigste egenskapen

Vi er på vei mot en verden der feminine verdier står i sentrum, mener skuespiller og WebTV-utvikler Jannecke Øinæs.

Janencke Øinæs - Foto - Privat

Janencke Øinæs - Foto - Privat

Artikkel av: Karen Thue
9. september 2015 - 12.00

Lørdag publisert HegnarKvinner et intervju med forfatter og ledercoach Christopher Weber-Fürst, som i sin nye bok, «The Future is Female», hevder at kvinner og kvinnelig lederskap er løsningen på de utfordringene verden står overfor.

«Hvis vi vil redde den kloden vi lever på, må vi få kvinnene på banen», slår han fast.

Saken har skapt engasjement i sosiale medier, og skuespiller og webTV-skaper Jannecke Øinæs er en av dem som kjenner seg igjen i mye av det Christopher skriver, blant annet det han sier om kvinner og selvtillit:

«Den indre patriarken får kvinner til å tvile på seg selv. Denne indre stemmen forteller kvinner at de ikke er like gode, til tross for at de faktisk er flinkere ledere enn menn!», skriver Christopher.

- Jeg mener han har helt rett i sin observasjon, sier Øinæs til HegnarKvinner.

- Vi kvinner har en tendens til og aldri føle oss gode nok, fordi våre egenskaper og kvaliteter som vi fra naturens side er utstyrt med, ikke har vært verdsatt i 6000 år. Det ligger så dypt i cellene våre og i arven fra våre formødre. Nå er imidlertid tiden inne for å snu dette, mener hun.

Det feminine århundret

Weber-Furst hevder at verden, som i mange tusen år har vært styrt av et patriarkalsk system, nå står overfor et paradigmeskifte og en utvikling som ikke kan snus. Det mener også Øinæs etter å ha gjort hundrevis av intervjuer for YouTube-kanelene sine, Wisdom From North og Jannecke WebTV.

- Stadig flere mener at vi beveger oss fra en maskulint dominert struktur til en verden der feminine verdier står mer i sentrum. I mitt siste intervju sier Kirsten Stendevad, en dansk mentor i kvinnelig lederskap, at vi er inne i «det feminine århundret».

Øinæs tror kvinner underbevisst har nedvurdert sine naturlige feminine kvaliteter for å tilpasse seg den maskulin strukturen.

- Vi har forsøkt å bli som menn. Men problemet med det er at vi ikke er menn, og vi kan aldri bli det. Dermed vil vi alltid ende opp som den tapende parten, så lenge vi ikke omfavner de feminine kvalitetene i oss selv og verdsetter dem, sier Øinæs.

Hva betyr det i praksis å verdsette sine feminine kvaliteter?

- For eksempel kan det bety at en kvinnelig politiker våger å vise følelser offentlig uten å bortforklare hvorfor hun ble berørt av situasjonen. At hun tar beslutninger basert på hjerte og intuisjon, fordi det føles riktig. Og at menn, gjennom dette, kan lære av kvinnen og omfavne sine feminine sider, slik mange kvinner har omfavnet sine maskuline sider.

Utforsket femininitet

Øinæs forteller at hun de siste månedene har sperret øynene opp for sin egen rolle som kvinne og utforsket hva femininitet betyr for henne. Hun har også lest seg opp på hva man generelt anser som feminine kvaliteter og egenskaper.

- Det jeg har oppdaget er at felles antatte feminine kvaliteter, som følsomhet, undring, samarbeid, intuisjon, mykhet og feilbarlighet, ikke er like høyt verdsatt som antatte maskuline kvaliteter som rasjonalitet, konkurranse, analyse, hardhet, perfeksjonisme og kontroll.

Det hun ble mest overrasket over var at hun selv ikke verdsatte sine feminine kvaliteter like høyt som de maskuline.

- Jeg følte meg skamfull når jeg viste mye følelser eller «tapte» i en diskusjon fordi argumentene mine ikke var artikulert godt nok. Det var den indre patriarken i meg som ikke tillot meg å ta feil. Men vi må alle innse at det ikke finnes ett rett svar på hvordan samfunnet skal styres. Den som vinner en diskusjon har ikke nødvendigvis den beste løsningen, personen var bare god til å finne overbevisende ord.

Lytt til hjertet

Selv om Jannecke mener vi står i et skifte der feminine verdier blir mer fremtredende, synes hun det er viktig å understreke at det ikke handler om å legge skyld på menn, eller undervurdere mannlige verdier.

- Vi har alle lært hvordan vi skal være av våre foreldre, som igjen lærte av sine foreldre. Men vi kan skifte retning og omfavne den viten og erkjennelsen som ligger dypt i oss alle. Fremtiden er det vi gjør den til, og den kan være uendelig vakker dersom vi sammen skaper den gjennom balansen mellom det feminine og det maskuline.

Og ikke minst, hvis vi lytter til hjertet, understreker Øinæs.

- Å lytte til hjertet er kanskje den viktigste egenskapene i det tjueførste århundret, konkluderer hun.