Livsstil

Dette kan du gjøre selv for å unngå kreft

Brystkreft er en alvorlig sykdom. Heldigvis er det noen ting du kan ta hensyn til for å forebygge.

kreft.jpg

kreft.jpg

Artikkel av: Karen Thue
17. november 2015 - 15.48

Brystkreft rammer først og fremst kvinner over 50 år, men dessverre kan sykdommen ramme kvinner helt ned i tyveårene.

Ifølge Kreftforeningen er brystkjertelvevet under konstant påvirkning av kvinnelige hormoner - østrogener - allerede fra puberteten. Disse spiller en viktig rolle i utviklingen av brystkreft. Ellers er det vanskelig å påpeke direkte årsaker til sykdommen, skriver Kreftforeningen på sine nettsider.

Det finnes imidlertid kunnskap om hvilke faktorer som kan øke og hvilke som kan redusere risikoen.

Faktorer som øker risikoen for brystkreft:

- Tidlig første menstruasjon og sen overgangsalder, altså et høyt antall menstruasjonsperioder

- Å ikke føde barn

- Å føde barn først etter fylte 35 år

- Inaktivitet

- Overvekt

- Nattarbeid

- Alkohol, risikoen øker med økende inntak

- Tidligere strålebehandling mot brystkjertelen

- Langvarig bruk av østrogentilskudd i forbindelse med overgangsalder

Det er også faktorer som kan redusere risikoen for brystkreft:

- Å føde sitt første barn før fylte 25 år

- Å føde flere barn

- Å amme

Det er imidlertid viktig å huske på at mellom 5 og 10 prosent av alle brystkrefttilfeller skyldes arv. Hos ca to prosent er de kjente risikogenene BRCA 1 og BRCA 2 årsaken. Det er de samme genene som er årsak til flere tilfeller av eggstokk-kreft, opplyser Kreftforeningen. Dersom man er arvelig disponert, kan man vurdere en eventuell gentesting.