Livsstil

- Lær deg å elske innovasjon

Innovasjonsarbeid er hardt. Og det kan være spesielt utfordrende i større og mer etablerte selskap, skriver Inger A. Myklebust.

Inger Myklebust

Inger Myklebust

Artikkel av: Karen Thue
3. november 2015 - 11.57

Gode ideer fra interne entreprenører ser dessverre aldri dagens lys i mangfoldige, store selskap.

Nyere studier viser at bare ett av syv innovasjonsprosjekter lykkes. Fire går inn i utvikling, en og en halv lanseres, og bare en lykkes. Dette til tross for at de fleste toppledere har innovasjon på topp av sin agenda.

Hva skal til for å lykkes med innovasjon i store virksomheter?

Å satse på tre områder jeg beskriver under, er en god start. Men først, hva er egentlig innovasjon og hvorfor innovere?

Det finnes mangfoldige definisjoner på innovasjon. Her er et en god definisjon:

• En innovasjon er et tilbud av et produkt, en tjeneste, prosess eller opplevelse med en levedyktig forretningsmodell som oppfattes som ny og er tatt i bruk av kunder. (Gijs van Wulfen 2015).

Innovasjon er nødvendig for å opprettholde kontinuerlig positiv markedsutvikling og forhindre stagnasjon. Behovet for innovasjon stiger kraftig med den digitale disrupsjon som nå treffer tradisjonelle aktører i bransje etter bransje.

I dag er det få som har nødvendig kunnskap og kompetanse til å lede innovasjonsarbeid. Slike evner vil, etter min mening, være en tiltakende ettertraktet lederegenskap.

Hvordan kommer vi i gang?

Skap momentum og forståelse for mål med innovasjon

En studie nylig gjennomført av KPMG (Global CEO Outlook 2015) viser at 75 prosent av lederne i Europa frykter inntog av nye markedsutfordrere med disruptive forretningsmodeller. To tredjedeler av de spurte lederne tror de vil ha vanskeligheter med å oppretteholde sine markedsandeler og er urolige for at produktene skal miste sin relevans de neste tre årene. Halvparten av lederne er redde for at egen forretningsmodell vil være utdatert og overflødig i 2018.

Slik forståelse skaper momentum og danner grunnlag for gode målsettinger for innovasjonsarbeidet.

Skap kultur for god ledelse av innovasjon

I følge Thomas Hoholm, ved BIs institutt for innovasjon og økonomisk organisering, bør lederne utvikle handlingsrommet for medarbeiderne og åpne for systematisk eksperimentering. Innovasjon skaper alltid mye bråk og friksjon da man utfordrer det bestående. Derfor er evnen til å få med seg de andre, å «stå» i det og dra det hele igjennom, helt avgjørende.

Det er velkjent at store, private organisasjoner kan være like byråkratiske som offentlige virksomheter. De interne entreprenørene får lite plass, og ofte er det de som "lydig fortsetter på dagens sti" som bli belønnet og kommer seg oppover i organisasjonen. De interne entreprenørene sees ofte på som bråkmakere og opprørere mot dagens arbeidsform. De har så mange ideer og utfordrer det bestående. Ledelse og belønning av interne entreprenører vil nok lønne seg i større grad. De interne entreprenørene har kraft til å skape de nye og avgjørende stiene.

Skap struktur og metode for innovasjon

Struktur og anvendelse av metode og verktøy for innovasjon er god hjelp. Eksperimentering og det å prøve seg frem er en viktig del i arbeidet. Tradisjonell prosjektlederteori kan ved første tanke virke tiltalende, men slik struktur vil nok ikke i tilstrekkelig grad fremme den gode fremdriften. Kompetansemessig handler det om å trene opp ferdigheter, bygge erfaringer underveis og så vil den viktige innovasjonsmuskelen vokse. En god start på innovasjonsprosessen må ikke undervurderes, mange feiler i starten og gir opp.

Det finnes flere metoder og verktøy. Ifølge forskning er det likheter mellom de tilgjengelige metodene og verktøyene. De største skillene ligger først og fremst på hvilke trinn i innovasjonsprosessen de vektlegger. For eksempel fokuserer design-tenkning forståelse på kundens problemer, mens Lean-tenkning fokuserer mer på løsnings-eksperimentering. Metodene og verktøyene adopteres lett av oppstartsvirksomheter, men ledere med operativt driftsansvar har vanskeligere for å ta slike i bruk.

Hvordan tilrettelegges det strukturelt for innovasjon i ledergruppen og i styret? En styregrossist som er en bekjent av meg, foreslo at vi burde innføre innovasjonskomiteer på lik linje som revisjonskomiteer. Til ettertanke?

Den som elsker vinner

Oppsummert er innovasjonsarbeid helt nødvendig. Det er hardt og krevende, og de som lærer å elske det vinner! Moderne ledelse bør favne god innovasjonskompetanse slik at man er rustet for omstilling for vedvarende markedslederskap.

«If it wasnt hard everyone would do it. It is the hard that makes it great." - Tom Hanks

Inger A. Myklebust er forretningsrådgiver gjennom eget selskap - IAM. Blogger HER