Livsstil

Norske kvinner sykemelder seg mest i Norden

Norge peker seg ut med størst kjønnsforskjell når det gjelder sykefravær.

Syk på jobb - Foto - istock

Syk på jobb - Foto - istock

Artikkel av: Karen Thue
11. november 2015 - 09.19

I dag lanseres nettstedet norden.org/generequality, der hvem som helst kan hente fakta om likestilling i de nordiske landene.

På nettsiden kan man for eksempel se at svenske og danske kvinner har lavest representasjon i børsselskapenes styrer, at islandske menn er best til å ta ut pappaperm, at finske småbarn går minst i barnehage, og at svenske menn utfører ubetalt husarbeid flest minutter per dag sammenlignet med andre i Norden.

En av indikatorene viser "sykefravær i minst en uke" i prosent av alle ansatte i et land. Sykefraværet er større blant kvinner enn menn i hele Norden, men i Norge ligger kvinner høyest når det gjelder sykefravær, og her er også kjønnsforskjellen størst.

- Norden ligger i forkant når det gjelder likestilling. Samtidig er det fremdeles arbeid igjen å gjøre. Det finnes forskjeller mellom landene, og vi kan fortsatt bli bedre på alle områder statistikken omfatter. Derfor er det viktig at denne informasjonen blir tilgjengelig. Vi må sammenligne oss med hverandre i Norden for å se og lære hvordan vi kan gjøre ytterligere framskritt på området, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær for Nordisk ministerråd.