Livsstil

Til topps blant 55.000 styremedlemmer

Turid Elisabeth Solvang er blitt ny styreleder for ecoDa, som representerer 55.000 bedrifts­styremedlemmer i 20 land.

Turid Solvang - Foto: Finansavisen

Turid Solvang - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Karen Thue
13. november 2015 - 12.12

Turid E. Solvang er første kvinne i toppen av den europeiske styreorganisasjonen ecoDa, The European Conferderation of Directors' Associations.

- Søkelyset på styrer og styremedlemmer blir stadig sterkere i Europa, slik vi også ser i Norge. Reguleringsskruen skrus enda strammere til, samtidig som stadig nye kontrolloppgaver tillegges styrene. sier Solvang og fortsetter:

– Resultatet er et betydelig bredere kontrollansvar, men samtidig er det viktig at styrene holder strategisk fokus. ecoDas oppgave er å hjelpe europeiske styrer å styrke sitt bidrag til verdiskaping og konkurranseevne gjennom god og effektiv eierstyring og selskapsledelse.

Styreleder for det britiske Institute of Directors og tidligere styremedlem i Statoil ASA, Lady Barbara Judge CBE, gratulerer Solvang med utnevnelsen:

– Det er med glede jeg ser ecoDa lede an i å øke mangfoldet i styrerommet. Dette er en viktig sak, og med hver ny kvinne som utnevnes, er Europa nærmere å knuse det glasstaket vi har gjort så mye for å få hull på i senere år.

– Det finnes millioner av kvinner med ferdigheter, erfaring og ambisjoner om å nå toppen, og selskaper som velger å ta dette potensialet i bruk, vil tjene på det. Mangfold i styrerommene inspirerer både ledere og ansatte og styrker selskapene. Jeg ser frem til å samarbeide med Turid Solvang om å fronte denne saken og å fremme den høyeste standard for corporate governance i europeiske selskaper, sier Judge.

Avtroppende styreleder, svenske Lars-Erik Forsgårdh, sier følgende om den nye styrelederen.

– Med valget av Turid E. Solvang gir ecoDa et sterkt signal til europeisk næringsliv om at en ny generasjon høyt kvalifiserte kvinner er klar for posisjoner i europeiske styrer. Jeg ønsker henne hjertelig lykke til som styreleder i ecoDa.

Turid Elisabeth Solvang (54) har vært styremedlem i ecoDa siden 2010, og er også nestleder i European Women on Boards. Til daglig er hun daglig leder for Norsk Institutt for Styremedlemmer, som hun var med å stifte i 2009.