Livsstil

Forskning: Dette er livsfarlig

Ifølge nok en studie er lengre økter i TV-stolen slett ikke bra for deg.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Karen Thue
14. september 2017 - 12.15

– Hvis du har en jobb eller en livsstil der du må sitte i lengre perioder, foreslår vi at du tar en pause for å røre litt på deg hver halvtime, sier Keith Diaz ved Columbia University i New York.

– Det kan redusere risikoen for å dø, sier han i en pressemelding, omtalt av Forskning.no.

Diaz og kollegene observerte aktiviteten til nesten 8000 amerikanere, alle eldre enn 45 år. I løpet av fire år døde 340 av dem.

I statistikken fant forskerne en tydelig sammenheng mellom dødsfallene og hvor lenge deltakerne satt stille i løpet av dagen. Hvor lang tid det gikk mellom hver bevegelse hadde også betydning. De med de lengste sitteintervallene hadde størst risiko for å dø.

Effekten av mye og langvarig stillesitting var uavhengig av andre faktorer som alder, kjønn, kroppsmasseindeks og treningsvaner.

– Funnene antyder at det ikke er tilstrekkelig å være aktiv eller bevege seg bare en bestemt tid på dagen, sier ifølge Forskning.no.

Studien har ikke sett nærmere på hvorfor de 340 døde og kan ikke konkludere med at det er en årsakssammenheng. Den sier heller ikke si om hyppigere aktivitet kunne redusert dødsrisikoen.