Livsstil

- Dette er alderen da du føler deg best

En norsk studie viser at det er 50- og 60-åringer som har best selvfølelse. 

Artikkel av: Karen Thue
11. oktober 2017 - 11.17

– Det er ikke i de mest vitale ungdomsårene vi føler oss best, tvert imot er selvfølelsen nokså lav i 20- og 30-årene, før den stiger til topps i 50- og 60-årene, sier Tilmann von Soest, psykologiprofessor ved UiO til Forskning.no.

Han og Thomas Hansen (HiOA) er forskerne bak en ny studie av selvfølelsen hos nordmenn i andre halvdel av livet, fra 40 år og oppover. De har undersøkt hvor høy selvfølelsen er i ulike aldere og hvilke faktorer som er viktige gjennom forskjellige perioder i livet. 

– I 20- og 30-årene leter mange fortsatt etter rollen sin og kan være usikre på hva slags kompetanse de har og hvilken jobb de vil få. Kanskje har de også en underordnet stilling på arbeidsplassen. Når man er i 50-årene, har mange steget i gradene og har ledende stillinger. De har en trygghet etter mange år i arbeidslivet og føler seg viktige, sier Hansen, psykolog og forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus til nettsiden. 

Forskernes konklusjon er at eldres selvbilde synes å være mer robust, fordi de blir mindre påvirket av livets små og store utfordringer. Selv om det å bli eldre kan være tøft, er mange som pensjonerer seg bare i midten og slutten av 60-årene og selvfølelsen er fremdels høy i denne perioden. 

– I den tidlige alderdommen opplever du fortsatt at du deltar i samfunnet og det sosiale livet er omtrent som før. Mange er friske og spreke, de har et sosialt nettverk, tid og krefter til å ta seg av barnebarn og annen familie, reise og dyrke fritidsinteresser, sier Hansen.

I sen alderdom opplever mange derimot dårligere helse og at jevnaldrende venner dør. Selvstendigheten og bevegelsesfriheten blir i mange tilfeller svekket, og dermed faller selvfølelsen, påpeker forskerne.