Livsstil

Du kan ha diagnosen uten å vite det

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Karen Thue
16. oktober 2017 - 08.27

Diabetes type 2 omtales som en folkesykdom. Så mange som 400 000 kan ha sykdommen i Norge. Om så er tilfellet er det bare halvparten som har fått diagnosen, mens 200 000 går med uoppdaget diabetes, skriver KK.no.

- Vi regner med at det i Norge i dag er rundt 200 000 som har diabetes type 2 og 28 000 som har diabetes type 1– til sammen cirka 230 000. Det utgjør i overkant av 4 prosent av befolkningen, forteller Bjørnar Allgot, som er generalsekretær i diabetesforbundet.

Han snakker imidlertid om de med diagnostisert diabetes. I virkeligheten kan tallet på personer med diabetes type 2 være så dobbelt så høyt.

- I tillegg er det et stort antall som ikke vet at de har diabetes type 2. Undersøkelser tyder på at for hver hundrede pasient med kjent diabetes, kan det være mellom 50 og 100 med uoppdaget diabetes i befolkningen. Det totale tallet for diabetes type 2 i Norge kan med andre ord være mellom 300 000 og 400 000, når de udiagnostiserte er tatt med, fortsetter han.

En grunn til at så mange kan gå med udiagnostisert diabetes type 2 er at symptomene ofte ikke viser seg før det har gått flere år.

- Ved diabetes type 2 er symptomene ofte diffuse og utvikler seg over tid, men de første tegnene er oftest at man føler seg trøtt, slapp og sliten. Dette er fordi kroppen ikke får nok energi siden glukosen ikke kommer inn i cellene enten på grunn av for liten insulinproduksjon eller at insulinet virker for dårlig, forklarer Allgot.