Livsstil

Færre dør når kirurgen er kvinne

Leger under en operasjon - Foto: AP

Leger under en operasjon - Foto: AP

Artikkel av: Karen Thue
23. oktober 2017 - 08.56

Canadiske forskere kunne nylig konkludere med at fire prosent flere overlevde etter å ha blitt operert av en kvinne, sammenlignet med de som ble operert av en mann, skriver Forskning.no.

Over 100 000 pasienter og 3000 kirurger var del av studien som varte fra 2007 til 2015, i Ontario, Canada.

Olaug Villanger sier til Dagens Medisin at det er et gledelig tall, men at forskjellene er små. Hun er overlege og kirurg ved Oslo universitetssykehus og har selv jobbet for å rekruttere flere kvinner til kirurg-yrket.

– Vi jobber i et miljø som er dominert av menn, og kvinner må derfor være motiverte, dedikerte og dyktige for å finne sin plass. Det kan være vanskeligere for kvinner å hevde seg i et slikt miljø. Det er derfor gledelig at denne studien viser at kvinner er fullt på høyde med menn, sier hun til nettsiden.

Blant personer med helseutdanning i Norge er andelen kvinner i stort flertall med nesten 85 prosent, ifølge tall fra SSB. I legeyrket er rundt 50 prosent kvinner, men innen kirurgi er menn fremdeles i flertall. Statistikk fra legeforeningen viser likevel at andelen kvinner har økt jevnt i flere år innen de ulike legespesialitetene.