Livsstil

Nesten 33.000 fikk kreft i 2016

AP Photo

AP Photo

Artikkel av: NTB
23. oktober 2017 - 10.43

I fjor ble det registrert nesten 18.000 nye krefttilfeller blant menn og drøyt 15.000 blant kvinner i Norge. 

I femårsperioden 2012 til 2016 har antall nye krefttilfeller per 100.000 innbyggere økt med 1,2 prosent for menn og 4,5 prosent for kvinner, sammenlignet med femårsperioden fra 2007 til 2011. Det viser de siste tallene fra Kreftregisteret. Hovedårsaken til økningen er at risikoen for å få kreft øker med alder, og befolkningen i Norge lever stadig lenger. I tillegg øker populasjonen, noe som igjen medfører større antall diagnoser.

I fjor ble det registrert 32.827 nye krefttilfeller i Norge, opp fra 32.592 i 2015. 54 prosent var blant menn, mens 46 prosent av tilfellene er hos kvinner.

36 prosent av alle menn og 30 prosent av alle kvinner vil bli diagnostisert med en kreftsykdom før de fyller 75 år.

Tidligere diagnose og bedre behandlingstilbud har ført til at risikoen for å dø av kreften er betraktelig redusert de siste tiårene, og i dag er sju av ti fremdeles i live fem år etter diagnosen.