Livsstil

Om ti år får 23 prosent flere kreft

 I 2027 vil det trolig være 40.000 nye kreftpasienter per år. 

AP Photo

AP Photo

Artikkel av: NTB
23. oktober 2017 - 13.35

Kreftregisteret la mandag fram sin siste rapport om kreft i Norge. I den forbindelse har direktør i Kreftregisteret, Giske Ursin, sammenholdt statistikk fra de nordiske land og beregnet ventet utvikling.

– Vi anslår at det i 2027 vil være rundt 40.000 nye krefttilfeller per år, som er 23 prosent mer enn i dag. Økningen vil være særlig stor hos de eldste, med 37 prosent flere krefttilfeller hos befolkningen over 70 år enn det vi har i dag, sier Ursin til NTB.

Hovedårsaken til den kraftige økningen som allerede er i gang, er at det er særlig eldre som får kreft. Det kommende tiåret setter den varslede eldrebølgen inn for alvor.

– Vi har så mange i Norge som er født på 1950-tallet, de vil nå passere 70 år og halvparten av dem som får kreftdiagnosen får den etter at de er fylt 70. I tillegg øker forventet levealder, sier Ursin.

Forberedelser

Både Kreftregisteret og Kreftforeningen er bekymret for hvordan utviklingen skal håndteres.

– Vi ser at det ved sykehusplanlegging i dag ikke er helt tenkt gjennom konsekvensen av at så mange eldre skal behandles framover, sier Ursin.

Hun får støtte fra assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen.

– Vi er opptatt av at politiske myndigheter må øke oppmerksomheten mot denne betydelige utfordringen. Primært mot hva vi kan gjøre for å håndtere den, men også mot spørsmålene rundt behandlingsformer, sier han.

Noe kan gjøres for å forebygge utviklingen, som å hjelpe dagligrøykere over 50 år å slutte. Røyking etter fylte 50 år regnes som en betydelig risikofaktor for lungekreft.

(©NTB)