Livsstil

Derfor er byfolk lykkeligst

Folk som bor tett i byen, er mer fornøyd med det sosiale livet sitt enn de som bor i nabolag med færre folk, viser forskning.

Kvinner på cafe - Foto - Scanpix

Kvinner på cafe - Foto - Scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
8. februar 2018 - 10.41

To nye studier viser ifølge forskning.no at jo tettere folk bor, jo mer fornøyde er de med nabolaget og jo mer tilfredse er de med det sosiale livet.

Forskere har gjennomført spørreundersøkelser i 45 ulike nabolag i Oslo-regionen med 1344 deltakere.

Undersøkelsene er gjennomført av Kostas Mouratidis, doktorgradsstudent på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

- Funnene viser at folk trives i byen, nettopp fordi samvær med andre mennesker er så lett tilgjengelig, sier Mouratidis.

Byboerne er mer fornøyde da de har bredere sosiale nettverk enn de som bor i forstedene. Når mange mennesker bor nær hverandre, møtes folk oftere, og det er lettere å opprettholde vennskapsforhold. Det er kort avstand til venner og familie, og et godt utbygd kollektivtilbud gjør det enkelt å bevege seg rundt.

Ifølge de to studiene spiller også byens mange møteplasser, som parker, lekeplasser, kafeer, restauranter og utesteder, en viktig rolle for et rikt sosialt liv.

Funnene viser at folk i alle aldre trives best i urbane nabolag. Den eneste gruppen som er like fornøyd i og utenfor byen, er barnefamilier.

I studien viser Mouratidis til at boligprisene i byen, særlig i Oslo, er høye. 

Det er også mange barnefamilier som foretrekker nabolag med færre folk fordi de oppfattes som tryggere. Boligene der har også oftere private uteområder som barna kan løpe rundt i.