Livsstil

Fakta om regler for elsparkesykler

Foto: Geir Olsen / NTB Scanpix

Foto: Geir Olsen / NTB Scanpix

Artikkel av: NTB
10. juli 2019 - 13.22

- Elektriske sparkesykler er klassifisert som sykler, dermed gjelder de samme reglene for ferdsel.

- Kjørende som krysser gangvei eller fortau, har vikeplikt for gående. Det samme gjelder kjøring på gågate eller gatetun.

- Sykling på gangvei, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående.

- I gågate eller på gatetun må det ikke kjøres fortere enn i gangfart.

- Sykkelen kan stanses eller parkeres på sykkelvei, gangvei, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe.

- Det er ikke lov å bruke elsparkesykkel i utmark. Der regnes den nemlig som motorvogn.

- Det er ingen aldersgrense på elsparkesykler, og det er ikke påbud om hjelm, på lik linje med sykkel.

Kilder: regjeringen.no, Dinside.no