Info

Jobbkutt etter oljefusjon

Oljeselskapene Totalfina og Elf kutter bemanningen i Norge med 20 prosent i forbindelse med fusjonen.

Artikkel av: NTB
1. juni 2000 - 09.59

Fusjonen mellom oljeselskapene Totalfina og Elf fører til at 20 prosent av bemanningen i Norge må gå. Ifølge Stavanger Aftenblad skal 73 stillinger vekk innen utgangen av 2001. Fusjonen mellom oljeselskapene Totalfina og Elf fører til at 20 prosent av bemanningen i Norge må gå. Ifølge Stavanger Aftenblad skal 73 stillinger vekk innen utgangen av 2001.

Overlapping- De to selskapene sitter i stor grad i de samme lisensene. I tillegg blir det en vesentlig overlapping i administrative funksjoner, sier informasjonssjef Dag Olaf Ringe til Stavanger Aftenblad.

Stavanger blir det absolutte tyngdepunktet i det nye selskapet, men det skal også opprettholdes et kontor i Oslo. Hvor det formelle hovedkontoret skal være er ennå ikke avgjort. Sjefen for det sammenslåtte selskapet blir Roman Gozalo