Info

Med smak av Pyramidespill

Darwin

26. april 2001 - 12.11

10.000 nordmenn er med i nettverksselskapet Darwin, som med en miks av varesalg ogvervepremierdriver i gråsonen mot ulovligpyramidespill.