Info

- Bunnen er nådd

Anerkjent, amerikansk investeringsbank mener det går mot bedre tider.

20. juli 2001 - 08.16

Goldman Sachs mener å se bunnen i den økonomiske nedturen verden er inne i, skriver Dagens Næringsliv. Det er sjeføkonom Gavyn Davies som konkluderer med dette i en fersk analyse.

Davies viser først og fremst til at NAPM-indeksen i USA viste en klar stigning fra mai til juni, og tolker dette som et tegn på at industribedriftene er i ferd med å tilpasse seg en lavere etterspørsel. Sjeføkonomen viser også til såkalt ledende indikatorer, som antyder at situasjonen er i ferd med å stabilisere seg i OECD-landene.

Den største faren anser Davies for å være amerikanske konsumenter, som kanskje vil redusere sitt forbruk etter å ha opplevd kraftig verdifall i aksjemarkedet de siste 18 månedene.