Info

Derfor skal du trene tredimensjonalt

- Ved riktig bruk av 3D trening vil du bli sterkere, forhindre skader, bedre motorikken og få en mer balansert kropp, sier personlig trener Lars Erik Bakken i MykjeMeir.

Foto: Lars Erik Bakken

Foto: Lars Erik Bakken

Artikkel av: Stein Ove Haugen
28. oktober 2013 - 10.20

Det har dukket opp et nytt begrep innenfor treningsbransjen - 3D eller tredimensjonal styrketrening.

Flere treningskjeder har startet med 3D gruppetimer og media har gitt det mye oppmerksomhet. Men hvorfor kaller man treningen 3D, hva er det og er det funksjonelt?

- Vi beveger oss i tre plan

Hver dag utfører vi utallige kombinasjoner av bevegelser. Blant annet strekker, bøyer og roterer vi på oss. De fleste treningsprogram favoriserer isolerte og flerleddsøvelser som foregår i ett plan. I kontrast så beveger vi mennesker oss i tre plan.

- Vi beveger oss fremover og bakover i det vi kaller sagittalplan.

- Vi beveger oss sideveis i det vi kaller frontalplan

- Vi roterer på oss i det vi kaller transversalplan

Når vi trener tredimensjonalt (3D), så benytter vi oss av alle de tre plan nevnt over.

Utfall i 3D

Under viser personlig trener, Lars Erik Bakken, hvordan du kan trene utfall i de tre ulike plan.

Man kan også kombinere flere plan i en øvelse. Se eksempel under.

- HVORFOR TRENE TREDIMENSJONALT?

Gitt at vi beveger oss i forskjellige retninger og plan, så er det bare logisk at vi integrerer flere muskelgrupper, retninger og plan når vi trener styrke. På denne måten vil vi være mer forberedt på dagliglivets eller idrettens ulike bevegelsesmønstre og oppgaver. Ved riktig og målrettet bruk av 3D styrketrening vil du bli sterkere, forhindre skader/plager, bedre motorikken, og få en mer balansert og harmonisk kropp.

- ER 3D STYRKETRENING FUNKSJONELT?

- Etter min mening vil jeg si at 3D styrketrening er veldig funksjonelt dersom øvelsene du utfører står i samsvar med dine behov og mål. Det vil si at treningen har en overføringsverdi i forhold til det du ønsker å oppnå.. Intensiteten og vanskelighetsgraden på økten må være i henhold til din egen form og utgangspunkt. Benytt spesifikke og målrettede øvelser som du suksessfullt klarer å gjennomføre. På denne måten vil øvelsene bli gjort riktig og dynamisk. Muskler og nervesystem vil bli effektivt stimulert, og de vil takke deg i etterkant. Vær smart i øvelsesutvalget og du vil straks se resultater både i og utenfor treningsstudioet.

Skrevet av: Lars Erik Bakken, MykjeMeir

Tilrettelagt av:Eline Hvamstad